דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

תכנית חיסכון לכל ילד

​​​​​הורים יקרים,

בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, עד הגיעו לגיל 18.

תכנית החיסכון היא זכות של כל ילד בישראל, המאפשרת לו להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.
בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש"ח מדי חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירתכם.

אתם ההורים, תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 100 ש"ח בחודש.

בימים אלה קיבלתם מהביטוח הלאומי הודעה על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון ועל ערוצי השירות שבאמצעותם תוכלו לבחור את הגוף החוסך ולהכפיל את סכום החיסכון.

 

עיקרי התכנית

למידע נוסף

רוצים להכפיל את סכום החיסכון?

אתם יכולים להוסיף לחיסכון עוד 50 ש"ח בכל חודש, ולהכפיל את סכום החיסכון של ילדכם!

בוסף ל-50 ש"ח שמפקיד הביטוח הלאומי בכל חודש, באפשרותכם לחסוך לילד מינואר 2017 סכום נוסף של 50 ש"ח מקצבת הילדים שמשולמת לכם, כך שסכום החיסכון המצטבר יוכפל ויעמוד על 100 ש"ח בחודש, ו-1,200 ש"ח בשנה (במקום 600 ש"ח).

בחירה כזו, תעמיד לרשות הילד סכום כפול ומשמעותי בתום תקופת החיסכון, ותאפשר לו להתחיל את חייו הבוגרים בצורה עצמאית ונוחה יותר. 

הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.

ניתן לבטל את הסכום הנוסף בכל שלב של התכנית.

להכפלת סכום החיסכון.

באפשרותכם לחשב את סכום החיסכון עם ההכפלה במחשבון זה.

היכן ינוהל החיסכון?

למידע נוסף

בחירת קופת גמל או בנק לניהול החיסכון

באפשרותכם לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של הילדים, בקופת גמל או בבנק, ובאיזה מסלול השקעה יושקעו הכספים.

ניתן לבצע את הבחירה עבור:

אם לא בחרתי, היכן ינוהל החיסכון?

למידע נוסף

הפקדת כספים לחיסכון רטרואקטיבית ממאי 2015

למידע נוסף

חיסכון לילד שמלאו לו 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016

למידע נוסף

משיכת כספים מהחיסכון

למידע נוסף

מחשבון לחישוב סכום החיסכון

למידע נוסף

שאלות ותשובות נפוצות

למידע נוסף

מידע אודות ניהול החיסכון בבנקים ובקופות הגמל

משיכת כספי החיסכון של ילד שמלאו לו 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016

 

אם מלאו לך 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016 תוכל למשוך את כספי החיסכון לאחר שתבחר את הגוף החוסך. לבחירת הגוף החוסך

אם לא תבחר גוף חוסך, הביטוח הלאומי יבחר עבורך גוף חוסך באופן אקראי, ותוכל למשוך את הכספים רק החל מחודש יולי 2017.

כדי למשוך את הכספים עליך למלא טופס "בקשה למשיכת כספים מתכנית החיסכון", ולהעבירו לקופת הגמל או הבנק שמנהלים את החיסכון.

לידיעתך, אם לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, ביטוח לאומי יפקיד לחיסכון מענק בסך 500 ש"ח כשתגיע לגיל 21.

 
קישור למחשבון לחישוב סכום החיסכון

Please Wait