תכנית חיסכון לכל ילד

הביטוח הלאומי פותח תכנית חיסכון אישית לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים עד הגיעו לגיל 18, בקופת גמל או בבנק לפי בחירתכם.

תכנית החיסכון היא זכות של כל ילד בישראל, המאפשרת לו להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.

הביטוח הלאומי מפקיד בתכנית החיסכון של כל ילד 57 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) מדי חודש.
אתם ההורים, יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 57 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 114 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בחודש.

 

בכל שנה, יישלח לכם הגוף שמנהל את החיסכון (הבנק או קופת הגמל) דיווח עד ה-1 במרץ על ההפקדות ורווחי התכנית של כל אחד מהילדים.

בשאלות בנוגע לסכום החיסכון שנצבר, מועדי משיכה ועוד - יש לפנות לקופת הגמל או לבנק שמנהלים את החיסכון.