שינוי הגוף החוסך ומסלול החיסכון


תוכלו לבצע שינויים בתכנית החיסכון של הילד בהתאם לגוף שבו מנוהל החיסכון.

קופת גמל

אם החיסכון של ילדכם מנוהל בקופת גמל - אתם יכולים בכל תקופת החיסכון לבצע את הפעולות הבאות:
  1. לשנות את מסלול ההשקעה - בהתאם למסלולי ההשקעה המוצעים בקופת הגמל.
    כדי לשנות את מסלול ההשקעה, עליכם לפנות לקופת הגמל שמנהלת את החיסכון של ילדכם.
  2. להעביר את החיסכון לניהול של קופת גמל אחרת - מתוך רשימת קופות הגמל שנבחרו על ידי משרד האוצר.
    הכספים והרווחים יעברו אוטומטית בין קופות הגמל, והביטוח הלאומי יקבל את המידע מקופת הגמל החדשה ויעביר אליה את ההפקדות השוטפות. 
    כדי לעבור לקופת גמל אחרת, עליכם לפנות לקופת הגמל שאליה אתם רוצים לעבור, והיא זו שתעביר אליה את החיסכון.
שימו לב, לא ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת גמל לבנק.

בנק

אם החיסכון של ילדכם מנוהל בבנק - תוכלו לשנות את מסלול החיסכון רק אם בחרתם במסלול חיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים.
שינוי המסלול אפשרי רק במועד תחנת היציאה.
אם בחרתם במסלול חיסכון ללא תחנת יציאה - לא תוכלו לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל תקופת החיסכון.
כמו כן, לא תוכלו להעביר את כספי החיסכון מהבנק שבחרתם לבנק אחר או לקופת גמל אחרת לאורך כל תקופת החיסכון.