סכום החיסכון


​לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים מופקדים 57 ש"ח מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.
הכסף מופקד ב-20 לכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים), בחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל או בבנק בהתאם לבחירתכם.
אתם ההורים, יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 57 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 114 ש"ח בחודש.  


לידיעתכם, קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של ילדכם, ישלחו אליכם מדי שנה, עד ה-1 במרץ, דיווח על סכום החיסכון בחשבון של ילדכם. תוכלו גם לעקוב אחרי סכום החיסכון באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון.

מענקים

כשיימלאו לילד 18, יופקד לחיסכון מענק בסך 568 ש"ח .
כמו כן, אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 568 ש"ח בגיל 21.

ילדים שנולדו מ- 1.1.2017 - לא יקבלו מענק בגיל 18 אלא יקבלו מענק בסך 284 ש"ח בגיל 3, ומענק בסך 284 ש"ח בגיל בר/בת מצווה (13 לבנים ו- 12 לבנות), אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21 יקבל מענק אחרון בסך 568 ש"ח .

דמי ניהול

דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שימלאו לילד 21. לאחר גיל 21 דמי הניהול ייגבו מחשבון החיסכון.

החל ב- 01.01.2024