הכפלת סכום החיסכון


באפשרותכם לחשב את סכום החיסכון עם ההכפלה במחשבון זה.

אתם יכולים להוסיף לחיסכון עוד 57 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בכל חודש, ולהכפיל את סכום החיסכון של ילדכם! 

בנוסף ל - 57 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) שמפקיד הביטוח הלאומי בכל חודש, באפשרותכם לחסוך לילד סכום נוסף של 57 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) מקצבת הילדים שמשולמת לכם, כך שסכום החיסכון המצטבר יוכפל ויעמוד על 114 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בחודש.

בחירה כזו, תעמיד לרשות הילד סכום כפול ומשמעותי בתום תקופת החיסכון, ותאפשר לו להתחיל את חייו הבוגרים בצורה עצמאית ונוחה יותר. 

הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.

ניתן לבטל את הסכום הנוסף בכל שלב של התכנית.