חישוב סכום חיסכון לכל ילד


מחשבון זה מיועד לחישוב סכום הכסף שייחסך לילד עד הגיעו לגיל 18, במסגרת "תכנית חיסכון לכל ילד".

המחשבון הוסר לצורך עדכון.