חישוב סכום מענק לימודים


​​מחשבון זה מיועד לחישוב סכום מענק הלימודים לזכאים.
הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) ומשפחות שלהן 4 ילדים ויותר המקבלות קצבת קיום (נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, זקנה או שאירים) .

למשפחות הזכאיות משלם הביטוח הלאומי מענק אחיד לכל ילד זכאי בגיל 18-6 - 1,137 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).

המענק מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים עד 14 באוגוסט, בסמוך לתחילת שנת הלימודים. 
לתשומת לבך, הזכאות למענק לימודים תיקבע על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי.​​​​​​​​​​​​​

כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.