מחקר ותכנון

המדיניות החברתית של מדינת ישראל נועדה לקדם שוויון בין קבוצות אוכלוסייה שונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי. המדינה מעניקה לקבוצות החלשות ולמעוטי ההכנסות העדפה על פני קבוצות אחרות בחלוקת המשאבים ובכך יוצרת הזדמנות לצמצום הפערים החברתיים והכלכליים בין הקבוצות.

באתר זה תוכלו לגשת בצורה נוחה לעבודות המחקר של חוקרי המוסד לביטוח לאומי, לפרסומים שונים על המדיניות החברתית של מוסדות אחרים וכן לאתרים חברתיים מהארץ ובעולם.

הביטוח הלאומי כרשת הביטחון  הסוציאלי לאזרחי ישראל