דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ניירות עבודה


 

אמידת ממדי העוני והאי שוויון לפי נתונים מנהליים – ישראל, 2014-2003 אורן הלר, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב02/2017הורדה אמידת ממדי העוני והאי שוויון לפי נתונים מנהליים – ישראל, 2014-2003 (pdf)
קווי מדיניות לחיזוק מדינת הרווחה בישראל והשירות לציבור ע“י הביטוח הלאומי פרופסור שלמה מור יוסף02/2017הורדה קווי מדיניות לחיזוק מדינת הרווחה בישראל והשירות לציבור ע“י הביטוח הלאומי (pdf)
סימולציה לממדי העוני כאשר כל המועסקים עובדים במשרות מלאות מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב01/2017הורדה סימולציה לממדי העוני כאשר כל המועסקים עובדים במשרות מלאות (pdf)
עמדת הביטוח הלאומי ביחס לחוק ההסדרים 2018-2017 מינהל המחקר והתכנון10/2016הורדה עמדת הביטוח הלאומי ביחס לחוק ההסדרים 2018-2017 (pdf)
הסברים להמלצות ועדת וינוגרד הורדה הסברים להמלצות ועדת וינוגרד (pdf)
בדיקה בנושא זכאות למענק לימודים לשנת 2015 שנטל וסרשטיין05/2016הורדה בדיקה בנושא זכאות למענק לימודים לשנת 2015 (pdf)
החלטות ועדת ווינוגרד בעניין היוונים הורדה החלטות ועדת ווינוגרד בעניין היוונים (pdf)
יולדות שקיבלו דמי אבטלה לאחר דמי לידה אסתר טולידנו01/2016הורדה יולדות שקיבלו דמי אבטלה לאחר דמי לידה (pdf)
השפעת חוק דמי מזונות למצב הכלכלי של משפחות חד-הוריות אסתר טולדנו12/2015הורדה השפעת חוק דמי מזונות למצב הכלכלי של משפחות חד-הוריות (pdf)
מיצוי זכויות בדמי מזונות אסתר טולדנו08/2015הורדה מיצוי זכויות בדמי מזונות (pdf)
מובטלים שחזרו לקבל דמי אבטלה בשני העשורים האחרונים אסתר טולדנו05/2015הורדה מובטלים שחזרו לקבל דמי אבטלה בשני העשורים האחרונים (pdf)
תכנית הצעות לחקיקה חברתית - אפריל 2015 המוסד לביטוח לאומי04/2015הורדה תכנית הצעות לחקיקה חברתית - אפריל 2015 (pdf)
מסמך מדיניות - מרץ 2015 המוסד לביטוח לאומי03/2015הורדה מסמך מדיניות - מרץ 2015 (pdf)
מצוי זכויות בביטוח אבטלה מבין המתייצבים בשירות התעסוקה בשנת 2013 אסתר טולדנו03/2015הורדה מצוי זכויות בביטוח אבטלה מבין המתייצבים בשירות התעסוקה בשנת 2013 (pdf)
מצוי זכויות בביטוח אבטלה אסתר טולדנו, דניאל גוטליב11/2014הורדה מצוי זכויות בביטוח אבטלה (pdf)
בדיקת שיעור כיסוי פנסיוני של השכירים מתוך קובץ שכר אסתר טולדנו, דניאל גוטליב 07/2014הורדה בדיקת שיעור כיסוי פנסיוני של השכירים מתוך קובץ שכר (pdf)
הצעות הביטוח הלאומי לצמצום העוני והאי שוויון 06/2014הורדה הצעות הביטוח הלאומי לצמצום העוני והאי שוויון (pdf)
מצוי זכויות בדמי לידה אסתר טולידנו06/2014הורדה מצוי זכויות בדמי לידה (pdf)
תעסוקה ושכר בישראל באוכלוסיות נבחרות, מידע מינהלי מ-2001 עד 2011 דניאל גוטליב, אסתר טולידנו06/2014הורדה תעסוקה ושכר בישראל באוכלוסיות נבחרות, מידע מינהלי מ-2001 עד 2011 (pdf)
עם הפנים קדימה (מאמר מתוך כתב העת ביטחון סוציאלי) פרופ' שלמה מור-יוסף04/2014הורדה עם הפנים קדימה (מאמר מתוך כתב העת ביטחון סוציאלי) (pdf)
תמצית עקרונות לצמצום העוני והאי-שוויון בישראל בקרב משפחות עם ילדים דניאל גוטליב, מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, גבריאלה היילברון, אורן הלר, מרים שמלצר11/2013הורדה תמצית עקרונות לצמצום העוני והאי-שוויון בישראל בקרב משפחות עם ילדים (pdf)
השפעת הפחתה של קצבאות ילדים על הכנסות של המשפחה אסתר טולדנו, דניאל גוטליב09/2013הורדה השפעת הפחתה של קצבאות ילדים על הכנסות של המשפחה (pdf)
עדכון הממצאים על אי הציות לחוק שכר המינימום ומבט בינלאומי מירי אנדבלד, דניאל גוטליב, אורן הלר08/2013הורדה עדכון הממצאים על אי הציות לחוק שכר המינימום ומבט בינלאומי (pdf)
מענק אשפוז – סקירת רקע, התפתחויות והמלצות תמי אליאב, אסתר טולידנו, שנטל ווסרשטיין07/2013הורדה מענק אשפוז – סקירת רקע, התפתחויות והמלצות (pdf)
תוכנית ניסיונית לבחירה ברופא מומחה בגריאטריה לביצוע הערכת תלות כתנאי לגימלת סיעוד לבני 89-80: ממצאים מיישום התוכנית, מאי 2012 - אפריל 2013 שרון אסיסקוביץ06/2013הורדה תוכנית ניסיונית לבחירה ברופא מומחה בגריאטריה לביצוע הערכת תלות כתנאי לגימלת סיעוד לבני 89-80: ממצאים מיישום התוכנית, מאי 2012 - אפריל 2013 (pdf)
עמדת הביטוח הלאומי ותיאור ההשלכות החברתיות של הצעות מרכזיות בחוק ההסדרים ל-2013/2014 דניאל גוטליב, מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, אורן הלר, אסתר טולידנו05/2013הורדה עמדת הביטוח הלאומי ותיאור ההשלכות החברתיות של הצעות מרכזיות בחוק ההסדרים ל-2013/2014 (pdf)
היסטוריית התעסוקה של שכירים בישראל, 2010-2005 מירי אנדבלד, דוד אלכס גאליה04/2013הורדה היסטוריית התעסוקה של שכירים בישראל, 2010-2005 (pdf)
אמנות השיקום המקצועי - אתגרים בגישור בין מדיניות למציאות אגף השיקום01/2013הורדה אמנות השיקום המקצועי - אתגרים בגישור בין מדיניות למציאות (pdf)
מעבר מדמי אבטלה לקצבת נכות אסתר טולידנו11/2012הורדה מעבר מדמי אבטלה לקצבת נכות (pdf)
מובטלים שחזרו למעגל מקבלי דמי אבטלה, 2011-2003 אסתר טולידנו08/2012הורדה מובטלים שחזרו למעגל מקבלי דמי אבטלה, 2011-2003 (pdf)
ביטחון תזונתי - תוצאות הסקר, 2012 מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן05/2012הורדה ביטחון תזונתי - תוצאות הסקר, 2012 (pdf)
האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי בטווח הארוך אסתר דומיניסיני, דר' אודי ניסן, פרופ' יוג'ין קנדל, דר' קרנית פלוג, פרופ' איתן ששינסקי, פרופ' אפרים צדקה, אהד רייפן04/2012הורדה האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי בטווח הארוך (pdf)
תחזית מגמות העוני לקראת 2011 מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב02/2012הורדה תחזית מגמות העוני לקראת 2011 (pdf)
ביטחון תזונתי - תוצאות ראשונות של סקר ונקודות לדיון אלכסנדר פרומן, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב11/2011הורדה ביטחון תזונתי - תוצאות ראשונות של סקר ונקודות לדיון (pdf)  הורדה ביטחון תזונתי - תוצאות ראשונות של סקר ונקודות לדיון (pps)
הטבות כספיות מגופים ציבוריים שונים למקבלי גמלאות קיום מהביטוח לאומי – האם הן יוצרות מלכודת עוני? תמי אליאב11/2011הורדה הטבות כספיות מגופים ציבוריים שונים למקבלי גמלאות קיום מהביטוח לאומי – האם הן יוצרות מלכודת עוני? (pdf)
הרכב התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה בישראל בשנות ה-2000 דניאל גוטליב, אסתר טולידנו11/2011הורדה הרכב התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה בישראל בשנות ה-2000 (pdf)
מתווה לחיזוק מעמד הביניים ולצמצום עוני ואי-שוויון דניאל גוטליב, מירי אנדבלד, אלכס פרומן09/2011הורדה מתווה לחיזוק מעמד הביניים ולצמצום עוני ואי-שוויון (pdf)
זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל והשוואה בינלאומית תמי אליאב08/2011הורדה זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל והשוואה בינלאומית (pdf)
מבחן הכנסה להבטחת הכנסה לבעלי נכסים דניאל גוטליב, מרים שמלצר, גבריאלה היילברון, מאור הוד08/2011הורדה מבחן הכנסה להבטחת הכנסה לבעלי נכסים (pdf)
הוצאות חינוך של משקי בית צעירים לפי חמישונים, 2009-1999 דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן07/2011הורדה הוצאות חינוך של משקי בית צעירים לפי חמישונים, 2009-1999 (pdf)
שיעור בעלות על דירה וההוצאה על שכר הדירה לפי קבוצות גיל, 1999 עד 2009 דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן07/2011הורדה שיעור בעלות על דירה וההוצאה על שכר הדירה לפי קבוצות גיל, 1999 עד 2009 (pdf)
הצעה לשינוי ההתייחסות לשימוש ברכב במבחן ההכנסה של הקצבה להבטחת הכנסה דניאל גוטליב, מאור הוד, גבריאלה היילברון, אלכסנדר פרומן, מרים שמלצר01/2011הורדה הצעה לשינוי ההתייחסות לשימוש ברכב במבחן ההכנסה של הקצבה להבטחת הכנסה (pdf)
השפעה צפויה של שינוי בשכר המינימום על תחולת העוני ועדכון תוצאות מחקר אי-הציות לשכר המינימום לנתוני 2009 דניאל גוטליב, אלכס פרומן01/2011הורדה השפעה צפויה של שינוי בשכר המינימום על תחולת העוני ועדכון תוצאות מחקר אי-הציות לשכר המינימום לנתוני 2009 (pdf)
הערות המוסד לביטוח לאומי למחליטים של חוק ההסדרים של 2011 ו-2012 מינהל המחקר והתכנון, הלשכה המשפטית08/2010הורדה הערות המוסד לביטוח לאומי למחליטים של חוק ההסדרים של 2011 ו-2012 (pdf)
השפעה צפויה של שינוי בשכר המינימום על תחולת העוני ועדכון תוצאות אי-הציות לשכר המינימום בשנת 2008 אלכס פרומן, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב07/2010הורדה השפעה צפויה של שינוי בשכר המינימום על תחולת העוני ועדכון תוצאות אי-הציות לשכר המינימום בשנת 2008 (pdf)
מס הכנסה שלילי - תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק צוות מחקר המלווה את יישום חוק מס הכנסה שלילי 06/2010הורדה מס הכנסה שלילי - תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק (pdf)
הצעה: מענק העצמה לילד דניאל גוטליב, אסתר טולדנו05/2010הורדה הצעה: מענק העצמה לילד (pdf)
השלכות התייקרות המים הצפויה ב- 2010 על רמת החיים של המשפחות מירי אנדבלד, דניאל גוטליב11/2009הורדה השלכות התייקרות המים הצפויה ב- 2010 על רמת החיים של המשפחות (pdf)
משפחות חד-הוריות בישראל - תמונת מצב והצעות לשיפור תמי אליאב, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב, גבריאלה היילברון, אסתר טולדנו, ישראל קצ'נובסקי, מרים שמלצר05/2009הורדה משפחות חד-הוריות בישראל - תמונת מצב והצעות לשיפור (pdf)
הצעה לשינויים בחוק ביטוח אבטלה מינהל מחקר ותכנון12/2008הורדה הצעה לשינויים בחוק ביטוח אבטלה (pdf)
הצעה להפחתת מע"מ על מוצרים נבחרים – בחינת חלופות, יתרונות וחסרונות מירי אנדבלד, ז'ק בנדלק ודניאל גוטליב 07/2008הורדה הצעה להפחתת מעמ על מוצרים נבחרים – בחינת חלופות, יתרונות וחסרונות (pdf)
ההתייקרויות בתחומי המזון והדלק ומנגנון שיפוי מוצע לאוכלוסיית מקבלי הקצבאות מירי אנדבלד, רבקה פריאור ומרים שמלצר05/2008הורדה ההתייקרויות בתחומי המזון והדלק ומנגנון שיפוי מוצע לאוכלוסיית מקבלי הקצבאות (pdf)
התייחסות המוסד לביטוח לאומי להצעת המחליטים במסגרת המדיניות הכלכלית לשנת 2008 07/2007הורדה התייחסות המוסד לביטוח לאומי להצעת המחליטים במסגרת המדיניות הכלכלית לשנת 2008 (pdf)
התייחסות המוסד לביטוח לאומי להוראות תזכיר החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים,"מס הכנסה שלילי" מינהל מחקר ותכנון ולשכה משפטית05/2007הורדה התייחסות המוסד לביטוח לאומי להוראות תזכיר החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים,מס הכנסה שלילי (pdf)
התייחסות המוסד לביטוח לאומי להצעת המחליטים במסגרת תקציב המדינה ל-2007 מינהל מחקר ותכנון ולשכה משפטית09/2006הורדה התייחסות המוסד לביטוח לאומי להצעת המחליטים במסגרת תקציב המדינה ל-2007 (pdf)
מדיניות המוסד לביטוח לאומי לקראת היובל הבא עו"ד יצחק סבטו08/2005הורדה מדיניות המוסד לביטוח לאומי לקראת היובל הבא (pdf)
 

Please Wait