ניירות עבודה

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דוח חיסכון ארוך טווח לכל ילד וילדה 2021מינהל המחקר והתכנון05/2022הורדה דוח חיסכון ארוך טווח לכל ילד וילדה 2021
דוח לכנסת על הרפורמה בסיעוד (נובמבר 2018), ינואר 2022מינהל המחקר והתכנון01/2022הורדה דוח לכנסת על הרפורמה בסיעוד (נובמבר 2018), ינואר 2022
הצעה לצעדים משלימים להעלאת גיל הפרישה לנשים, בדגש על נשים במקצועות שוחקיםמינהל המחקר והתכנון09/2021הורדה הצעה לצעדים משלימים להעלאת גיל הפרישה לנשים, בדגש על נשים במקצועות שוחקים
דמי בידודנעם דמרי07/2021הורדה דמי בידוד
אפריל 2021: מקבלי דמי אבטלה תקופה ממושכת – 14-6 חודשים מלאים ורצופיםמינהל המחקר והתכנון06/2021הורדה אפריל 2021: מקבלי דמי אבטלה תקופה ממושכת – 14-6 חודשים מלאים ורצופים
ירושלים בראי נתוני הביטוח הלאומימינהל המחקר והתכנון05/2021הורדה ירושלים בראי נתוני הביטוח הלאומי
מרס 2021: מי נשאר ומי יצא ממערכת דמי אבטלהמינהל המחקר והתכנון04/2021הורדה מרס 2021: מי נשאר ומי יצא ממערכת דמי אבטלה
מעקב אחר ההשפעה של הרפורמה בסיעוד - 2021מינהל המחקר והתכנון01/2021הורדה מעקב אחר ההשפעה של הרפורמה בסיעוד - 2021
בניית לוחות חיים חדשים למקבלי קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומידב רפאל07/2020הורדה בניית לוחות חיים חדשים למקבלי קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי
מאפייני השכירים שנפגעו ממשבר הקורונהאורן הלר, מרק רוזנברג, מירי אנדבלד06/2020הורדה מאפייני השכירים שנפגעו ממשבר הקורונה
מימון הביטחון הסוציאלי בישראל וב-OECD בצל משבר הקורונה - דמי הביטוח בישראל מהנמוכים במערבד"ר ז'ק בנדלק05/2020הורדה מימון הביטחון הסוציאלי בישראל וב-OECD בצל משבר הקורונה - דמי הביטוח בישראל מהנמוכים במערב
ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECDד"ר ז'ק בנדלק04/2020הורדה ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECD
מעקב רפורמה בסיעוד - דוח לכנסת, ינואר 202004/2020הורדה מעקב רפורמה בסיעוד - דוח לכנסת, ינואר 2020
אמדן לאי-ציות לחוק שכר מינימום על בסיס סקר הוצאות משק הבית - 2018מירי אנדבלד, אורן הלר03/2020הורדה אמדן לאי-ציות לחוק שכר מינימום על בסיס סקר הוצאות משק הבית - 2018
תגובה להאשמות הסרק החוזרות ונשנות של פורום קהלת נגד דוח העוני של הביטוח הלאומידניאל גוטליב01/2020הורדה תגובה להאשמות הסרק החוזרות ונשנות של פורום קהלת נגד דוח העוני של הביטוח הלאומי
דוח חיסכון ארוך טווח לכל ילד וילדהנתנאלה ברקלי10/2019הורדה דוח חיסכון ארוך טווח לכל ילד וילדה
עמדת מיעוט לדוח המסכם של הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030דניאל גוטליב07/2019הורדה עמדת מיעוט לדוח המסכם של הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030
איך לשמור על יכולת הביטוח הלאומי להבטיח ביטחון סוציאלי לאורך זמן?דניאל גוטליב09/2017הורדה איך לשמור על יכולת הביטוח הלאומי להבטיח ביטחון סוציאלי לאורך זמן?
ניידות בין דורית בישראלאורן הלר08/2017הורדה ניידות בין דורית בישראל
אמידת ממדי העוני והאי שוויון לפי נתונים מנהליים – ישראל, 2014-2003אורן הלר, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב02/2017הורדה אמידת ממדי העוני והאי שוויון לפי נתונים מנהליים – ישראל, 2014-2003
קווי מדיניות לחיזוק מדינת הרווחה בישראל והשירות לציבור ע“י הביטוח הלאומיפרופסור שלמה מור יוסף02/2017הורדה קווי מדיניות לחיזוק מדינת הרווחה בישראל והשירות לציבור ע“י הביטוח הלאומי
סימולציה לממדי העוני כאשר כל המועסקים עובדים במשרות מלאותמירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב01/2017הורדה סימולציה לממדי העוני כאשר כל המועסקים עובדים במשרות מלאות
עמדת הביטוח הלאומי ביחס לחוק ההסדרים 2018-2017מינהל המחקר והתכנון10/2016הורדה עמדת הביטוח הלאומי ביחס לחוק ההסדרים 2018-2017
הסברים להמלצות ועדת וינוגרדהורדה הסברים להמלצות ועדת וינוגרד
בדיקה בנושא זכאות למענק לימודים לשנת 2015שנטל וסרשטיין05/2016הורדה בדיקה בנושא זכאות למענק לימודים לשנת 2015
החלטות ועדת ווינוגרד בעניין היווניםהורדה החלטות ועדת ווינוגרד בעניין היוונים
יולדות שקיבלו דמי אבטלה לאחר דמי לידהאסתר טולידנו01/2016הורדה יולדות שקיבלו דמי אבטלה לאחר דמי לידה
השפעת חוק דמי מזונות למצב הכלכלי של משפחות חד-הוריותאסתר טולדנו12/2015הורדה השפעת חוק דמי מזונות למצב הכלכלי של משפחות חד-הוריות
מיצוי זכויות בדמי מזונותאסתר טולדנו08/2015הורדה מיצוי זכויות בדמי מזונות
מובטלים שחזרו לקבל דמי אבטלה בשני העשורים האחרוניםאסתר טולדנו05/2015הורדה מובטלים שחזרו לקבל דמי אבטלה בשני העשורים האחרונים
תכנית הצעות לחקיקה חברתית - אפריל 2015המוסד לביטוח לאומי04/2015הורדה תכנית הצעות לחקיקה חברתית - אפריל 2015
מסמך מדיניות - מרץ 2015המוסד לביטוח לאומי03/2015הורדה מסמך מדיניות - מרץ 2015
מצוי זכויות בביטוח אבטלה מבין המתייצבים בשירות התעסוקה בשנת 2013אסתר טולדנו03/2015הורדה מצוי זכויות בביטוח אבטלה מבין המתייצבים בשירות התעסוקה בשנת 2013
מצוי זכויות בביטוח אבטלהאסתר טולדנו, דניאל גוטליב11/2014הורדה מצוי זכויות בביטוח אבטלה
בדיקת שיעור כיסוי פנסיוני של השכירים מתוך קובץ שכראסתר טולדנו, דניאל גוטליב 07/2014הורדה בדיקת שיעור כיסוי פנסיוני של השכירים מתוך קובץ שכר
הצעות הביטוח הלאומי לצמצום העוני והאי שוויון06/2014הורדה הצעות הביטוח הלאומי לצמצום העוני והאי שוויון
מצוי זכויות בדמי לידהאסתר טולידנו06/2014הורדה מצוי זכויות בדמי לידה
תעסוקה ושכר בישראל באוכלוסיות נבחרות, מידע מינהלי מ-2001 עד 2011דניאל גוטליב, אסתר טולידנו06/2014הורדה תעסוקה ושכר בישראל באוכלוסיות נבחרות, מידע מינהלי מ-2001 עד 2011
עם הפנים קדימה (מאמר מתוך כתב העת ביטחון סוציאלי)פרופ' שלמה מור-יוסף04/2014הורדה עם הפנים קדימה (מאמר מתוך כתב העת ביטחון סוציאלי)
תמצית עקרונות לצמצום העוני והאי-שוויון בישראל בקרב משפחות עם ילדיםדניאל גוטליב, מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, גבריאלה היילברון, אורן הלר, מרים שמלצר11/2013הורדה תמצית עקרונות לצמצום העוני והאי-שוויון בישראל בקרב משפחות עם ילדים
השפעת הפחתה של קצבאות ילדים על הכנסות של המשפחהאסתר טולדנו, דניאל גוטליב09/2013הורדה השפעת הפחתה של קצבאות ילדים על הכנסות של המשפחה
עדכון הממצאים על אי הציות לחוק שכר המינימום ומבט בינלאומימירי אנדבלד, דניאל גוטליב, אורן הלר08/2013הורדה עדכון הממצאים על אי הציות לחוק שכר המינימום ומבט בינלאומי
מענק אשפוז – סקירת רקע, התפתחויות והמלצותתמי אליאב, אסתר טולידנו, שנטל ווסרשטיין07/2013הורדה מענק אשפוז – סקירת רקע, התפתחויות והמלצות
תוכנית ניסיונית לבחירה ברופא מומחה בגריאטריה לביצוע הערכת תלות כתנאי לגימלת סיעוד לבני 89-80: ממצאים מיישום התוכנית, מאי 2012 - אפריל 2013שרון אסיסקוביץ06/2013הורדה תוכנית ניסיונית לבחירה ברופא מומחה בגריאטריה לביצוע הערכת תלות כתנאי לגימלת סיעוד לבני 89-80: ממצאים מיישום התוכנית, מאי 2012 - אפריל 2013
עמדת הביטוח הלאומי ותיאור ההשלכות החברתיות של הצעות מרכזיות בחוק ההסדרים ל-2013/2014דניאל גוטליב, מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, אורן הלר, אסתר טולידנו05/2013הורדה עמדת הביטוח הלאומי ותיאור ההשלכות החברתיות של הצעות מרכזיות בחוק ההסדרים ל-2013/2014
היסטוריית התעסוקה של שכירים בישראל, 2010-2005מירי אנדבלד, דוד אלכס גאליה04/2013הורדה היסטוריית התעסוקה של שכירים בישראל, 2010-2005
אמנות השיקום המקצועי - אתגרים בגישור בין מדיניות למציאותאגף השיקום01/2013הורדה אמנות השיקום המקצועי - אתגרים בגישור בין מדיניות למציאות
מעבר מדמי אבטלה לקצבת נכותאסתר טולידנו11/2012הורדה מעבר מדמי אבטלה לקצבת נכות
מובטלים שחזרו למעגל מקבלי דמי אבטלה, 2011-2003אסתר טולידנו08/2012הורדה מובטלים שחזרו למעגל מקבלי דמי אבטלה, 2011-2003
ביטחון תזונתי - תוצאות הסקר, 2012מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן05/2012הורדה ביטחון תזונתי - תוצאות הסקר, 2012
האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי בטווח הארוךאסתר דומיניסיני, דר' אודי ניסן, פרופ' יוג'ין קנדל, דר' קרנית פלוג, פרופ' איתן ששינסקי, פרופ' אפרים צדקה, אהד רייפן04/2012הורדה האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי בטווח הארוך
תחזית מגמות העוני לקראת 2011מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב02/2012הורדה תחזית מגמות העוני לקראת 2011
ביטחון תזונתי - תוצאות ראשונות של סקר ונקודות לדיוןאלכסנדר פרומן, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב11/2011הורדה ביטחון תזונתי - תוצאות ראשונות של סקר ונקודות לדיוןהורדה ביטחון תזונתי - תוצאות ראשונות של סקר ונקודות לדיון
הטבות כספיות מגופים ציבוריים שונים למקבלי גמלאות קיום מהביטוח לאומי – האם הן יוצרות מלכודת עוני?תמי אליאב11/2011הורדה הטבות כספיות מגופים ציבוריים שונים למקבלי גמלאות קיום מהביטוח לאומי – האם הן יוצרות מלכודת עוני?
הרכב התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה בישראל בשנות ה-2000דניאל גוטליב, אסתר טולידנו11/2011הורדה הרכב התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה בישראל בשנות ה-2000
מתווה לחיזוק מעמד הביניים ולצמצום עוני ואי-שוויוןדניאל גוטליב, מירי אנדבלד, אלכס פרומן09/2011הורדה מתווה לחיזוק מעמד הביניים ולצמצום עוני ואי-שוויון
זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל והשוואה בינלאומיתתמי אליאב08/2011הורדה זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל והשוואה בינלאומית
מבחן הכנסה להבטחת הכנסה לבעלי נכסיםדניאל גוטליב, מרים שמלצר, גבריאלה היילברון, מאור הוד08/2011הורדה מבחן הכנסה להבטחת הכנסה לבעלי נכסים
הוצאות חינוך של משקי בית צעירים לפי חמישונים, 2009-1999דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן07/2011הורדה הוצאות חינוך של משקי בית צעירים לפי חמישונים, 2009-1999
שיעור בעלות על דירה וההוצאה על שכר הדירה לפי קבוצות גיל, 1999 עד 2009דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן07/2011הורדה שיעור בעלות על דירה וההוצאה על שכר הדירה לפי קבוצות גיל, 1999 עד 2009
הצעה לשינוי ההתייחסות לשימוש ברכב במבחן ההכנסה של הקצבה להבטחת הכנסהדניאל גוטליב, מאור הוד, גבריאלה היילברון, אלכסנדר פרומן, מרים שמלצר01/2011הורדה הצעה לשינוי ההתייחסות לשימוש ברכב במבחן ההכנסה של הקצבה להבטחת הכנסה
השפעה צפויה של שינוי בשכר המינימום על תחולת העוני ועדכון תוצאות מחקר אי-הציות לשכר המינימום לנתוני 2009דניאל גוטליב, אלכס פרומן01/2011הורדה השפעה צפויה של שינוי בשכר המינימום על תחולת העוני ועדכון תוצאות מחקר אי-הציות לשכר המינימום לנתוני 2009
הערות המוסד לביטוח לאומי למחליטים של חוק ההסדרים של 2011 ו-2012מינהל המחקר והתכנון, הלשכה המשפטית08/2010הורדה הערות המוסד לביטוח לאומי למחליטים של חוק ההסדרים של 2011 ו-2012
השפעה צפויה של שינוי בשכר המינימום על תחולת העוני ועדכון תוצאות אי-הציות לשכר המינימום בשנת 2008אלכס פרומן, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב07/2010הורדה השפעה צפויה של שינוי בשכר המינימום על תחולת העוני ועדכון תוצאות אי-הציות לשכר המינימום בשנת 2008
מס הכנסה שלילי - תוצאות השנה הראשונה ליישום החוקצוות מחקר המלווה את יישום חוק מס הכנסה שלילי 06/2010הורדה מס הכנסה שלילי - תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק
הצעה: מענק העצמה לילדדניאל גוטליב, אסתר טולדנו05/2010הורדה הצעה: מענק העצמה לילד
השלכות התייקרות המים הצפויה ב- 2010 על רמת החיים של המשפחותמירי אנדבלד, דניאל גוטליב11/2009הורדה השלכות התייקרות המים הצפויה ב- 2010 על רמת החיים של המשפחות
משפחות חד-הוריות בישראל - תמונת מצב והצעות לשיפורתמי אליאב, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב, גבריאלה היילברון, אסתר טולדנו, ישראל קצ'נובסקי, מרים שמלצר05/2009הורדה משפחות חד-הוריות בישראל - תמונת מצב והצעות לשיפור
הצעה לשינויים בחוק ביטוח אבטלהמינהל מחקר ותכנון12/2008הורדה הצעה לשינויים בחוק ביטוח אבטלה
הצעה להפחתת מע"מ על מוצרים נבחרים – בחינת חלופות, יתרונות וחסרונותמירי אנדבלד, ז'ק בנדלק ודניאל גוטליב 07/2008הורדה הצעה להפחתת מעמ על מוצרים נבחרים – בחינת חלופות, יתרונות וחסרונות
ההתייקרויות בתחומי המזון והדלק ומנגנון שיפוי מוצע לאוכלוסיית מקבלי הקצבאותמירי אנדבלד, רבקה פריאור ומרים שמלצר05/2008הורדה ההתייקרויות בתחומי המזון והדלק ומנגנון שיפוי מוצע לאוכלוסיית מקבלי הקצבאות
התייחסות המוסד לביטוח לאומי להצעת המחליטים במסגרת המדיניות הכלכלית לשנת 200807/2007הורדה התייחסות המוסד לביטוח לאומי להצעת המחליטים במסגרת המדיניות הכלכלית לשנת 2008
התייחסות המוסד לביטוח לאומי להוראות תזכיר החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים,"מס הכנסה שלילי"מינהל מחקר ותכנון ולשכה משפטית05/2007הורדה התייחסות המוסד לביטוח לאומי להוראות תזכיר החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים,מס הכנסה שלילי
התייחסות המוסד לביטוח לאומי להצעת המחליטים במסגרת תקציב המדינה ל-2007מינהל מחקר ותכנון ולשכה משפטית09/2006הורדה התייחסות המוסד לביטוח לאומי להצעת המחליטים במסגרת תקציב המדינה ל-2007
מדיניות המוסד לביטוח לאומי לקראת היובל הבאעו"ד יצחק סבטו08/2005הורדה מדיניות המוסד לביטוח לאומי לקראת היובל הבא