שיתוף הציבור

הביטוח הלאומי מאמין בקשר ישיר עם ציבור המבוטחים ועם נציגי הארגונים המייצגים ובלמידה והיוועצות בתהליכי המדיניות והשירות.
לכן, אנו מקיימים תהליכי שיתוף ציבור במגוון נושאים עם אוכלוסיות שונות, הן עבור שיפור קבלת החלטות ועיצוב המדיניות הסוציאלית, הן כפלטפורמה לקבלה והעברת מסרים ומידע וכן, עבור שיפור ושידרוג המערכות והממשקים עם מקבלי השירות השונים.

שיתוף הציבור מהווה עבורנו נדבך חשוב בתהליכי התכנון באמצעות שימוש ב”חכמת ההמונים” ובנקודות המבט של משתמשי הקצה וחיבור לשטח.

בעקבות פריצתו של הגל השני של משבר הקורונה והשפעותיו על חיינו, אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתהליכי ההיוועצות השונים.
על מנת להעלות אתגרים, חסמים, הצעות, רעיונות ונקודות מבט בתחומים השונים בהם פועל הביטוח הלאומי ולהיות שותפים בתהליכי התכנון וכיווני המדיניות.

כהכנה למפגשים, הינכם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות וחומרים רלוונטיים לכתובת המייל shituf@btl.gov.il