מפגשים וכנסים

הביטוח הלאומי מאמין בקשר ישיר עם ציבור המבוטחים ועם נציגי הארגונים המייצגים ובלמידה והיוועצות בתהליכי המדיניות והשירות.
לכן, אנו מקיימים מפגשים במגוון נושאים עם אוכלוסיות שונות, במטרה לשפר את קבלת ההחלטות וכן להעביר מסרים ומידע.