שיתוף הציבור

כחלק מהנחלת שיתוף הציבור כמתודולוגיה חשובה ובעלת ערך משמעותי, מקיימת הנהלת הביטוח הלאומי מספר שולחנות עגולים דיגיטליים ופלטפורמות לשאלות ותשובות בזום.
לתשומת לבכם, מתוארות הצעות ותובנות הנגזרות מהדברים שעלו בדיונים, חלקם על ידי הציבור וחלקם מטעם הביטוח הלאומי.
אין מדובר בהחלטות רשמיות או עמדת הנהלת המוסד לביטוח לאומי