קצבה ליולדת נכה


יולדת נכה, שאינה מסוגלת לטפל בילד, היא או בן זוגה עשויים להיות זכאים לאחת מהקצבאות האלה:

קצבה מיוחדת ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי (חד-הורית)

תנאי הזכאות

כדי להיות זכאית לקצבה, עלייך לענות על כל התנאים האלה:
  • את זכאית למענק לידה – לתנאי הזכאות למענק לידה לחצי כאן.
  • את הורה עצמאי (חד-הורית).
  • נקבעה לך דרגת אי-כושר בשיעור 100%
  • בגלל נכותך את לא מסוגלת לטפל בילד שנולד – בהתאם לחוות דעת רפואית.
  • הילד שוהה בישראל, ונמצא בחזקתך.

סכום הקצבה

סכום הקצבה הוא 3,761 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) לחודש והיא תשולם לך במשך 3 חודשים מיום הלידה.
שימי לב, קצבה זו משולמת במקום דמי הלידה ליולדת.

איך מגישים תביעה?

כדי לקבל את הקצבה, את צריכה להגיש תביעה לקצבה מיוחדת ליולדת נכה בצירוף חוות דעת רפואית.
את המסמכים אפשר לשלוח באתר האינטרנט או להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך בתוך 12 חודשים מיום הלידה.

דמי לידה לבן זוג של יולדת נכה

בן זוג של יולדת עם נכות, יכול להיות זכאי לדמי לידה, אם היולדת לא יכולה לטפל בילד.

תנאי הזכאות

כדי שבן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה, היולדת צריכה לענות על כל התנאים האלה:
  • היא זכאית למענק לידה – לתנאי הזכאות למענק לידה לחצי כאן.
  • נקבעה לה דרגת אי-כושר בשיעור 100%.
  • בגלל נכותה היא לא מסוגלת לטפל בילד שנולד – בהתאם לחוות דעת רפואית.
  • בן הזוג הפסיק את עבודתו כדי לטפל בילד.
  • בן הזוג צבר תקופת אכשרה מלאה לדמי לידה – הוא שילם דמי ביטוח מהכנסתו עבור 10 חודשים מתוך 14 חודשים, או 15 חודשים מתוך 22 חודשים, לפני היום שבו הפסיק את עבודתו לצורך הטיפול בילד.
שימו לב, קצבה זו משולמת במקום דמי הלידה ליולדת.

סכום הקצבה

סכום הקצבה יחושב לפי שכרו של בן הזוג, כפי שמחושבים דמי הלידה לאב.
הקצבה תשולם למשך 15 שבועות, או יותר מכך במקרה של לידה רב-עוברית או אשפוז ממושך.

איך מגישים תביעה?

כדי לקבל את הקצבה, יש להגיש תביעה לקצבה מיוחדת לבן זוג של יולדת נכה בצירוף חוות דעת רפואית.
את המסמכים אפשר לשלוח באתר האינטרנט או להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך בתוך 12 חודשים מיום הלידה.