סכום דמי הלידה לאב


דמי הלידה לאב ישולמו בתשלום אחד, לחשבון הבנק שלך או לחשבון משותף עם בת הזוג.
סכום דמי הלידה נקבע בהתאם לשכר שלך (שלפיו שילמת דמי ביטוח) ועד למקסימום של 1,521.5 ש"ח (החל ב- 01.01.2022) ליום.

באפשרותך להיעזר במחשבון לחישוב קל ומהיר של דמי הלידה

איך מחושבים דמי הלידה?

סכום דמי הלידה היומי שתהיה זכאי לו הוא הגבוה מבין השניים:
  • השכר שלך ב-3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-90
  • השכר שלך ב-6 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-180
כלומר, אם הפסקת לעבוד באמצע חודש יולי, הקצבה שלך תחושב לפי ממוצע השכר שלך בחודשים אפריל עד יוני, או בחודשים ינואר עד יוני, הגבוה מבין השניים.

עובד עצמאי שים לב, בשלב הראשון השכר שלך ייקבע לפי המקדמות שאתה משלם לביטוח לאומי. בשלב השני, עם קבלת השומה ממס הכנסה, השכר שלך ייקבע לפי השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת - הגבוהה מבניהן.

אם אתה עובד עצמאי וגם עובד שכיר - תהיה זכאי לדמי לידה עבור כל ההכנסות שלך, אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום, ובתנאי שצברת תקופת אכשרה מזכה כעובד עצמאי וכעובד שכיר - כל אחד בנפרד.

השלמת שכר לצורך חישוב הקצבה

עובד שכיר - אם הייתה ירידה בשכר שלך ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה בגלל מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, אבל במשפחה או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בך -  אתה מתבקש לשלוח לנו אישורים מתאימים, כדי שנבדוק את האפשרות לחשב לך את הקצבה לפי שכר גבוה יותר.

קבלת הפרשים לקצבה

אם לאחר תשלום דמי הלידה, המעסיק שילם לך תשלומים נוספים, כמו דמי הבראה, ביגוד, בונוסים וכדומה, עליך להגיש תביעה לתשלום הפרשים לקצבה – למידע נוסף לחץ כאן.

ניכויים מסכום הקצבה

מדמי הלידה מנוכים התשלומים הבאים:
  • מס הכנסה – אם יש לך אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה, עליך להגיש אותו ביחד עם התביעה לדמי לידה לאב.
  • דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בהתאם להכנסתך.