אופן הגשת התביעה


את התביעה אתה צריך להגיש לאחר שהפסקת לעבוד לצורך תקופת הלידה וההורות.

שים לב, במקרים שבהם התביעה של היולדת נקלטת באופן אוטומטי מבלי שהיא תצטרך להגיש תביעה לביטוח הלאומי, עליך להודיע לסניף הביטוח הלאומי מיד לאחר הלידה על כוונתך לצאת לתקופת לידה והורות.

איזה מסמכים צריך להגיש?

איך שולחים את המסמכים?

תוכל לשלוח את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
•    מילוי טופס תביעה באופן ידני, ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.
•    הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף הקרוב למקום מגוריך.


שים לב, אם תגיש את התביעה לאחר שיחלפו 12 חודשים מהיום שבו הפסקת לעבוד, אתה עשוי לאבד את זכאותך לדמי הלידה.