דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

משלם פנסיה מוקדמת

על פי החוק חייב משלם הפנסיה המוקדמת לדווח על העובדים שהוא משלם להם פנסיה מוקדמת, ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון משלם הפנסיה בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק.

 

מהי פנסיה מוקדמת

פנסיה מוקדמת היא קצבה המשולמת מכוח חוק או הסכם עבודה לעובד שכיר או למי שהיה עובד שכיר, שפרשו מעבודתם פרישה מוחלטת או חלקית, לפני שהגיעו לגיל פרישה, לרבות קצבה המשולמת בשל נכות או אבדן כושר עבודה מלא או חלקי.

דיווח ותשלום דמי ביטוח

למידע נוסף

על משלם פנסיה מוקדמת חלה חובה לדווח על העובדים שהוא משלם להם פנסיה מוקדמת, ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מדי חודש. נוסף על דיווח חודשי זה, חלה על משלם פנסיה מוקדמת חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח שמי ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים המפורטים בהמשך.

פטורים מתשלום דמי ביטוח

למידע נוסף

שיעורי דמי ביטוח

למידע נוסף
על משלם הפנסיה חלה חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור מי שהוא משלם לו פנסיה מוקדמת.
דמי הביטוח ינוכו במלואם ממקבל הפנסיה המוקדמת בלבד.
 

Please Wait