משלם פנסיה מוקדמת

על פי החוק חייב משלם הפנסיה המוקדמת לדווח על העובדים שהוא משלם להם פנסיה מוקדמת, ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון משלם הפנסיה בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק.