פטורים מתשלום דמי ביטוח


מקבלי הפנסיה הבאים פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלהם, ולפיכך משלם הפנסיה לא ינכה להם את דמי הביטוח: 

  • מבוטח שהגיע לגיל פרישה
  • אישה נשואה שאינה עובדת, ובעלה מבוטח, גם אם עדיין לא הגיעה לגיל פרישה.
  • מבוטח שפרש לגמלאות ב-2 בחודש ואילך - לא ינוכו באותו חודש דמי ביטוח לאומי מהפנסיה, אלא רק מהחודש שלאחריו ואילך.
  • פנסיית שאירים המשולמת לשאיריו של גמלאי פטורה מניכוי דמי ביטוח בכל מקרה.

מקבלי הפנסיה הבאים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, רק אם הציגו למשלם הפנסיה אישור חתום מהמוסד לביטוח לאומי. במקרים אלו משלם הפנסיה לא ינכה להם את דמי הביטוח:

  • אלמנה המקבלת מהביטוח הלאומי קצבת שאירים או קצבת "תלויים" בנפגעי עבודה.
  • מבוטח נכה המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית זמנית בשיעור של 75% לתקופה של שנה לפחות או קצבת נכות כללית יציבה בשיעור של 75% או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100% לצמיתות.
  • מבוטח שהכנסתו החודשית כשכיר עולה על מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 44,020 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
  • מבוטח שהכנסתו החודשית כעצמאי עולה על מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 44,020 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
  • מבוטח שאינו תושב/ת ישראל.