מהי פנסיה מוקדמת


פנסיה מוקדמת היא קצבה המשולמת מכוח חוק או הסכם עבודה לעובד שכיר או למי שהיה עובד שכיר, שפרשו מעבודתם פרישה מוחלטת או חלקית, לפני שהגיעו לגיל פרישה, לרבות קצבה המשולמת בשל נכות או אבדן כושר עבודה מלא או חלקי.