דיווח ותשלום דמי ביטוח

על משלם פנסיה מוקדמת חלה חובה לדווח על העובדים שהוא משלם להם פנסיה מוקדמת, ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מדי חודש. נוסף על דיווח חודשי זה, חלה על משלם פנסיה מוקדמת חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח שמי ממוכן בלבד, עבור סוגי העובדים המפורטים בהמשך.