ירחון סטטיסטי

מדי חודש מפורסם הירחון הסטטיסטי שמציג נתונים על פעולותיו העיקריות של הביטוח הלאומי - גביית דמי ביטוח, תשלומי קצבאות ונתונים על מקבלי הקצבאות (הירחון מחליף את הרבעון שהיה בעבר).

הנתונים מעודכנים לחודש מרץ 2023