ירחון סטטיסטי

מדי חודש מפורסם הירחון הסטטיסטי שמציג נתונים על פעולותיו העיקריות של הביטוח הלאומי - גביית דמי ביטוח, תשלומי קצבאות ונתונים על מקבלי הקצבאות.

הנתונים מעודכנים לחודש דצמבר 2023