קשרי חוץ לאמנות בינלאומיות


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
18 - דברי הסבר
18.1 מקבלי קצבות ממדינות אמנה, לפי מדינההורדה 18.1 מקבלי קצבות ממדינות אמנה, לפי מדינההורדה 18.1 מקבלי קצבות ממדינות אמנה, לפי מדינה
18.2.1 קצבות המתקבלות ממדינות אמנה לפי מדינה - מחירים שוטפיםהורדה 18.2.1 קצבות המתקבלות ממדינות אמנה לפי מדינה - מחירים שוטפיםהורדה 18.2.1 קצבות המתקבלות ממדינות אמנה לפי מדינה - מחירים שוטפים
18.2.2 קצבות המתקבלות ממדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים קבועיםהורדה 18.2.2 קצבות המתקבלות ממדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים קבועיםהורדה 18.2.2 קצבות המתקבלות ממדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים קבועים
18.3 מקבלי קצבות המתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינההורדה 18.3 מקבלי קצבות המתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינההורדה 18.3 מקבלי קצבות המתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינה
18.4 מקבלי קצבות המתגוררים במדינות אמנה, לפי ענףהורדה 18.4 מקבלי קצבות המתגוררים במדינות אמנה, לפי ענףהורדה 18.4 מקבלי קצבות המתגוררים במדינות אמנה, לפי ענף
18.5.1 תשלומי קצבות למתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים שוטפיםהורדה 18.5.1 תשלומי קצבות למתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים שוטפיםהורדה 18.5.1 תשלומי קצבות למתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים שוטפים
18.5.2 תשלומי קצבות למתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים קבועיםהורדה 18.5.2 תשלומי קצבות למתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים קבועיםהורדה 18.5.2 תשלומי קצבות למתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים קבועים