פיצוי לנפגעי עירוי דם


על–פי החוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (איידס), זכאים לתשלום מי שנושאים את נגיף האיידס כתוצאה מקבלת עירוי דם או מוצרי דם משירות רפואי ציבורי בתקופה שאחרי 31.12.81 ולפני 1.1.87. החוק חל גם על בני זוג וילדים, אם הם נושאים את נגיף האיידס בעקבות מגע עם החולה. קביעת הזכאות לתשלום היא בידי ועדת מומחים במשרד הבריאות. ביצוע התשלום ייעשה בידי המוסד לביטוח לאומי.