פרסומים

במדור פרסומים תוכלו למצוא את כל הדוחות, הסקרים וכתבי העת  שמפרסם מינהל המחקר והתכנון, דוחות כספיים, חוברות הסברה ופרסומים אחרים בנושא ביטחון סוציאלי ומדיניות הביטוח הלאומי.​