דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

פרסומים


 

פרסומים אחרונים

גולשים נגישים - נגישות לרשת למקבלי קצבת נכות (מס' 169) רוית אפרתי, ד״ר עידית מני-איקן04/2017הורדה גולשים נגישים - נגישות לרשת למקבלי קצבת נכות (מס 169) (pdf)
גיליון 7: אפריל 2017  ד"ר ז'ק בנדלק04/2017הורדה גיליון 7: אפריל 2017  (pdf)
דו"ח מחקרי משולב ומסכם לתוכניות שיקום תעסוקתי בבריאות הנפש (מס' 168) פרופ' דיויד רועה, פרופ' מרק גלקופף04/2017הורדה דוח מחקרי משולב ומסכם לתוכניות שיקום תעסוקתי בבריאות הנפש (מס 168) (pdf)
הערך הכספי של עבודת עקרת הבית (מס' 126) מירי אנדבלד, אורן הלר04/2017הורדה הערך הכספי של עבודת עקרת הבית (מס 126) (pdf)
גורמים המקדמים ומעכבים השתלבות בעבודה של מקבלי קצבת נכות כללית לאחר תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי (חוק לרון) (מס' 124) דניז נאון, דפנה הרן, חגית סופר-פורמן, אופיר פינטו, רבקה פריאור03/2017הורדה גורמים המקדמים ומעכבים השתלבות בעבודה של מקבלי קצבת נכות כללית לאחר תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי (חוק לרון) (מס 124) (pdf)
חנות "כלים שלובים": דוח מסכם של מחקר הערכה (מס' 166)  ד"ר אבי גריפל, אפרת מישור בן דוד03/2017הורדה חנות כלים שלובים: דוח מסכם של מחקר הערכה (מס 166) (pdf)
מקבלות גמלאות אמהות בשנת 2016 (מס' 288) שנטל וסרשטיין03/2017הורדה מקבלות גמלאות אמהות בשנת 2016 (מס 288) (pdf)
מקבלי גמלאות נכות מעבודה, 2015 (מס' 287) נטליה גיטלסון03/2017הורדה מקבלי גמלאות נכות מעבודה, 2015 (מס 287) (pdf)
משחק החיים - שמוש בכדורגל ככלי חינוכי־שיקומי לבוגרים עם מוגבלות שכלית, אוטיזם ומתמודדים עם בריאות הנפש (מס' 167) ישעיהו הוצלר, שרון ברק, מלי עוז03/2017הורדה משחק החיים - שמוש בכדורגל ככלי חינוכי־שיקומי לבוגרים עם מוגבלות שכלית, אוטיזם ומתמודדים עם בריאות הנפש (מס 167) (pdf)
עוני, תעסוקה, שכר וקצבאות של מקבלי נכות כללית (מס' 125) דניאל גוטליב, מירי אנדבלד, נטליה גיטלסון, אורן הלר, אופיר פינטו, רבקה פריאור, מרק רוזנברג03/2017הורדה עוני, תעסוקה, שכר וקצבאות של מקבלי נכות כללית (מס 125) (pdf)
אמידת ממדי העוני והאי שוויון לפי נתונים מנהליים – ישראל, 2014-2003 אורן הלר, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב02/2017הורדה אמידת ממדי העוני והאי שוויון לפי נתונים מנהליים – ישראל, 2014-2003 (pdf)
קווי מדיניות לחיזוק מדינת הרווחה בישראל והשירות לציבור ע“י הביטוח הלאומי פרופסור שלמה מור יוסף02/2017הורדה קווי מדיניות לחיזוק מדינת הרווחה בישראל והשירות לציבור ע“י הביטוח הלאומי (pdf)
תלויים בנפגעי עבודה, 2015 (מס' 286) נטליה גיטלסון02/2017הורדה תלויים בנפגעי עבודה, 2015 (מס 286) (pdf)
בני נוער ברשת – מסוכנות והזדמנויות לטיפול, סקירת ספרות וראיונות עם אנשי מפתח (מס' 5) ד"ר עידית מני-איקן, דנה רוזן, ענת מרמור, טל ברגר-טיקוצ'ינסקי 01/2017הורדה בני נוער ברשת – מסוכנות והזדמנויות לטיפול, סקירת ספרות וראיונות עם אנשי מפתח (מס 5) (pdf)
גיליון 6: ינואר 2017 ד"ר ז'ק בנדלק01/2017הורדה גיליון 6: ינואר 2017 (pdf)
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.2013 01/2017הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.2013 (pdf)
היבטים בביטוח סיעוד, 2015 (מס' 285) שרון אסיסקוביץ01/2017הורדה היבטים בביטוח סיעוד, 2015 (מס 285) (pdf)
סימולציה לממדי העוני כאשר כל המועסקים עובדים במשרות מלאות מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב01/2017הורדה סימולציה לממדי העוני כאשר כל המועסקים עובדים במשרות מלאות (pdf)
תקציב תפעולי לשנת 2017 מינהל המחקר והתכנון01/2017הורדה תקציב תפעולי לשנת 2017 (pdf)
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2015 מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אורן הלר12/2016הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2015 (pdf)  הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2015 (pps)
מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2015 (מס' 284) שנטל וסרשטיין11/2016הורדה מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2015 (מס 284) (pdf)
עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2015 (מס' 129) מרק רוזנברג11/2016הורדה עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים שונים, 2015 (מס 129) (pdf)
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2015 (מס' 130) מרק רוזנברג11/2016הורדה פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל, 2015 (מס 130) (pdf)
חברות בקופת חולים, 2015 (מס' 280) רפאלה כהן, חיה רבין10/2016הורדה חברות בקופת חולים, 2015 (מס 280) (pdf)  הורדה חברות בקופת חולים, 2015 (מס 280) (xls)
עתיד בטוח לצעירים - תכנית תעסוקה לצעירים בגילאי 35-20 עם ליקויי למידה והפרעות קשב (מס' 165) ד"ר יונתן אייל, יוסף קרן־אברהם, דורי ריבקין10/2016הורדה עתיד בטוח לצעירים - תכנית תעסוקה לצעירים בגילאי 35-20 עם ליקויי למידה והפרעות קשב (מס 165) (pdf)
מקבלי גמלאות ניידות בשנת 2015 (מס' 282) אופיר פינטו09/2016הורדה מקבלי גמלאות ניידות בשנת 2015 (מס 282) (pdf)
מקבלי קצבת נכות בשנת 2015 (מס' 283) אופיר פינטו09/2016הורדה מקבלי קצבת נכות בשנת 2015 (מס 283) (pdf)
פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2015 (מס' 281) אבנר שרף09/2016הורדה פשיטות רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2015 (מס 281) (pdf)
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2014 (מס' 279) מרק רוזנברג09/2016הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2014 (מס 279) (pdf)  הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2014 (מס 279) (xls)
שמ"ש - שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות (מס' 164) ד"ר עתליה מוסק, ד"ר אילה כהן09/2016הורדה שמש - שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות (מס 164) (pdf)
בראשית - יישום מודל קלבהאוס לנפגעי נפש בחדרה (מס' 162) פרופ' דיוויד רועה, ד"ר פאולה גרבר-אפשטיין07/2016הורדה בראשית - יישום מודל קלבהאוס לנפגעי נפש בחדרה (מס 162) (pdf)
מרכז מאור - שיקום ותעסוקה לאנשים עם תחלואה כפולה (מס' 163) פרופ' דיוויד רועה, ד"ר פאולה גרבר-אפשטיין07/2016הורדה מרכז מאור - שיקום ותעסוקה לאנשים עם תחלואה כפולה (מס 163) (pdf)
תאונות עבודה בישראל, 2015-2011 (מס' 278) נטליה גיטלסון, רן כהן, נועם רענן07/2016הורדה תאונות עבודה בישראל, 2015-2011 (מס 278) (pdf)
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2015 (מס' 128) מרק רוזנברג05/2016הורדה ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2015 (מס 128) (pdf)
מקבלי דמי אבטלה בשנת 2015 (מס' 277) שנטל וסרשטיין05/2016הורדה מקבלי דמי אבטלה בשנת 2015 (מס 277) (pdf)
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2015 (מס' 127) מרק רוזנברג, אבנר שרף05/2016הורדה פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2015 (מס 127) (pdf)
גיליון 3: אפריל 2016 ד"ר ז'ק בנדלק 04/2016הורדה גיליון 3: אפריל 2016 (pdf)
60+ – קידום פעילות גופנית בקרב מבוגרים (מס' 161) פרופ' ישעיהו הוצלר03/2016הורדה 60+ – קידום פעילות גופנית בקרב מבוגרים (מס 161) (pdf)
יד מכוונת - הערכת התוכנית (מס' 160) ברוך רוזן, דניז נאון, הדר סמואל 02/2016הורדה יד מכוונת - הערכת התוכנית (מס 160) (pdf)
מקבלי קצבת נכות כללית בשנת 2014 (מס' 275) אופיר פינטו02/2016הורדה מקבלי קצבת נכות כללית בשנת 2014 (מס 275) (pdf)
נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי – 2015 (מס' 276) שנטל וסרשטיין02/2016הורדה נשים המקבלות דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי – 2015 (מס 276) (pdf)
יולדות שקיבלו דמי אבטלה לאחר דמי לידה אסתר טולידנו01/2016הורדה יולדות שקיבלו דמי אבטלה לאחר דמי לידה (pdf)
 
 

 
Please Wait