פרסומים בנושא קורונה

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דמי בידודנעם דמרי07/2021הורדה דמי בידוד
אפריל 2021: מקבלי דמי אבטלה תקופה ממושכת – 14-6 חודשים מלאים ורצופיםמינהל המחקר והתכנון06/2021הורדה אפריל 2021: מקבלי דמי אבטלה תקופה ממושכת – 14-6 חודשים מלאים ורצופים
ניתוח היקף העסקים שצמצמו את מצבת העובדים שלהם בתקופת הקורונהמרק רוזנברג, איל ארגוב, קובי ברוידא, אדית זנד, עודד כהן06/2021הורדה ניתוח היקף העסקים שצמצמו את מצבת העובדים שלהם בתקופת הקורונההורדה ניתוח היקף העסקים שצמצמו את מצבת העובדים שלהם בתקופת הקורונה
מרס 2021: מי נשאר ומי יצא ממערכת דמי אבטלהמינהל המחקר והתכנון04/2021הורדה מרס 2021: מי נשאר ומי יצא ממערכת דמי אבטלה
לא עובדים/עובדים – מועסקים בשכר נמוך בתקופת הקורונהקובי כהן, רפאלה כהן02/2021הורדה לא עובדים/עובדים – מועסקים בשכר נמוך בתקופת הקורונה
מאפייני עובדים אשר חזרו למשרתם ושכרם נפגע עקב הקורונהמרק רוזנברג, נעם דמרי02/2021הורדה מאפייני עובדים אשר חזרו למשרתם ושכרם נפגע עקב הקורונה
רמת החיים, העוני והאי-שוויון בהכנסות – 2019-2018 ואומדן ל-2020 (לפי נתונים מינהליים)מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי, ניצה (קלינר) קסיר01/2021הורדה רמת החיים, העוני והאי-שוויון בהכנסות – 2019-2018 ואומדן ל-2020 (לפי נתונים מינהליים)
אומדן להשפעת משבר הקורונה על המצב החברתי-כלכלימירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי12/2020הורדה אומדן להשפעת משבר הקורונה על המצב החברתי-כלכלי
משבר הקורונה: מאפייני המובטלים והחוזרים לשוק העבודה בגל הראשון והמובטלים בגל השנימירי אנדבלד, אורן הלר12/2020הורדה משבר הקורונה: מאפייני המובטלים והחוזרים לשוק העבודה בגל הראשון והמובטלים בגל השני
מאפייני עובדים אשר שכרם הופחת בעקבות וירוס הקורונהמרק רוזנברג, נעם דמרי11/2020הורדה מאפייני עובדים אשר שכרם הופחת בעקבות וירוס הקורונה
מאפייני שוק העבודה במחצית הראשונה של 2020מרק רוזנברג, נעם דמרי, קובי כהן, רפאלה כהן 11/2020הורדה מאפייני שוק העבודה במחצית הראשונה של 2020
ידיעון מס' 21 – תשלום מענקים לכל התושביםד"ר ז'ק בנדלק10/2020הורדה ידיעון מס 21 – תשלום מענקים לכל התושבים
ידיעון מס' 20 - שימוש במערכות ביטוח אבטלה כתגובה למשבר הקורונהד"ר ז'ק בנדלק07/2020הורדה ידיעון מס 20 - שימוש במערכות ביטוח אבטלה כתגובה למשבר הקורונה
שכר ותעסוקה – סקירת דיווחי טופס 102, ינואר-מאי 2020מרק רוזנברג07/2020הורדה שכר ותעסוקה – סקירת דיווחי טופס 102, ינואר-מאי 2020
ביטחון סוציאלי מס' 110 – מאמרים בנושא קורונהישראל (איסי) דורון (עורך ראשי)06/2020הורדה ביטחון סוציאלי מס 110 – מאמרים בנושא קורונה
מאפייני השכירים שנפגעו ממשבר הקורונהאורן הלר, מרק רוזנברג, מירי אנדבלד06/2020הורדה מאפייני השכירים שנפגעו ממשבר הקורונה
השפעת המיתון בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויון (מחקר מס' 133)מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי 05/2020הורדה השפעת המיתון בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויון (מחקר מס 133)
מימון הביטחון הסוציאלי בישראל וב-OECD בצל משבר הקורונה - דמי הביטוח בישראל מהנמוכים במערבד"ר ז'ק בנדלק05/2020הורדה מימון הביטחון הסוציאלי בישראל וב-OECD בצל משבר הקורונה - דמי הביטוח בישראל מהנמוכים במערב
ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECDד"ר ז'ק בנדלק04/2020הורדה ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECD
השפעת המיתון עקב משבר הקורונה על עוני, אי-שוויון ורמת החייםמירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי, דניאל גוטליב04/2020הורדה השפעת המיתון עקב משבר הקורונה על עוני, אי-שוויון ורמת החיים
ידיעון מס' 19 - התמודדות מערכות הביטחון הסוציאלי בעולם עם התפשטות נגיף הקורונהד"ר ז'ק בנדלק04/2020הורדה ידיעון מס 19 - התמודדות מערכות הביטחון הסוציאלי בעולם עם התפשטות נגיף הקורונה
כלים לעידוד תעסוקה לאחר משבר הקורונה04/2020הורדה כלים לעידוד תעסוקה לאחר משבר הקורונה
מי נפגע ממשבר הקורונה? אפיון השכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת במשבר הקורונה על פי שיוך ענפיאורן הלר04/2020הורדה מי נפגע ממשבר הקורונה? אפיון השכירים שפוטרו או הוצאו לחלת במשבר הקורונה על פי שיוך ענפי
מיפוי אוכלוסיות בסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאותתומר מליחי, להב כראדי, מרק רוזנברג03/2020הורדה מיפוי אוכלוסיות בסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות