פרסומים בנושא קורונה


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
ידיעון מס' 20 - שימוש במערכות ביטוח אבטלה כתגובה למשבר הקורונהד"ר ז'ק בנדלק07/2020הורדה ידיעון מס 20 - שימוש במערכות ביטוח אבטלה כתגובה למשבר הקורונה
שכר ותעסוקה – סקירת דיווחי טופס 102, ינואר-מאי 2020מרק רוזנברג07/2020הורדה שכר ותעסוקה – סקירת דיווחי טופס 102, ינואר-מאי 2020
ביטחון סוציאלי מס' 110 – מאמרים בנושא קורונהישראל (איסי) דורון (עורך ראשי)06/2020הורדה ביטחון סוציאלי מס 110 – מאמרים בנושא קורונה
השפעת המיתון בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויון (מחקר מס' 133)מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי 05/2020הורדה השפעת המיתון בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויון (מחקר מס 133)
מימון הביטחון הסוציאלי בישראל וב-OECD בצל משבר הקורונה - דמי הביטוח בישראל מהנמוכים במערבד"ר ז'ק בנדלק05/2020הורדה מימון הביטחון הסוציאלי בישראל וב-OECD בצל משבר הקורונה - דמי הביטוח בישראל מהנמוכים במערב
ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECDד"ר ז'ק בנדלק04/2020הורדה ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECD
השפעת המיתון עקב משבר הקורונה על עוני, אי-שוויון ורמת החייםמירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי, דניאל גוטליב04/2020הורדה השפעת המיתון עקב משבר הקורונה על עוני, אי-שוויון ורמת החיים
ידיעון מס' 19 - התמודדות מערכות הביטחון הסוציאלי בעולם עם התפשטות נגיף הקורונהד"ר ז'ק בנדלק04/2020הורדה ידיעון מס 19 - התמודדות מערכות הביטחון הסוציאלי בעולם עם התפשטות נגיף הקורונה
כלים לעידוד תעסוקה לאחר משבר הקורונה04/2020הורדה כלים לעידוד תעסוקה לאחר משבר הקורונה
מי נפגע ממשבר הקורונה? אפיון השכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת במשבר הקורונה על פי שיוך ענפיאורן הלר04/2020הורדה מי נפגע ממשבר הקורונה? אפיון השכירים שפוטרו או הוצאו לחלת במשבר הקורונה על פי שיוך ענפי
מיפוי אוכלוסיות בסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאותתומר מליחי, להב כראדי, מרק רוזנברג03/2020הורדה מיפוי אוכלוסיות בסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות