דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

פשיטת רגל ופירוק תאגיד (זכויות עובדים)

חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד נחקק בשנת 1975, כדי להגן על עובדים, שזכויותיהם נפגעו כתוצאה מקשיים, שאליהם נקלע מקום עבודתם, ובשל קשיים אלה ניתן צו פירוק או צו פשיטת רגל.

בהתאם לחוק, עובד שכיר שמעסיקו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לתשלום גמלה מהביטוח הלאומי הכוללת את התשלומים האלה, שמעסיקו נשאר חייב לו, עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק:

1. שכר העבודה

2. פיצויי הפיטורין

3. תשלום לקופת הגמל.

 

תנאי זכאות

למידע נוסף

הגמלה, הכוללת את שכר העבודה, פיצויי הפיטורין ותשלום לקופת הגמל, תשולם לעובד שכיר בלבד, אם התקיימו התנאים הבאים:

 
  • צו פשיטת רגל או צו פירוק - בית המשפט המחוזי הוציא נגד המעסיק צו והכריז עליו כפושט רגל,  או הוציא צו לפירוק חברה, או צו לפירוק שותפות, או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה. 
  • מינוי נאמן או מפרק - בית המשפט המחוזי מינה נאמן או מפרק מטעמו. 
  • אישור הנאמן או המפרק - פרטי התביעה של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של החברה.

שיעורי הגמלה

למידע נוסף

הגמלה כוללת את שלושת התשלומים האלה:

  1. שכר העבודה המגיע לעובד, ולא שולם על ידי המעסיק
  2. פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד, שאין להם כיסוי בקופת הגמל.
  3. תשלומים לקופות הגמל של העובד, שהמעסיק היה אמור להעביר ולא העביר.

לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין יתוספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב עד יום התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי. התשלום מבוצע בעבור שכר העבודה בתחילה, ורק לאחר מכן ישולמו פיצויי הפיטורין עד לסכום המקסימאלי שנקבע בחוק לתשלום עבור שכר העבודה ופיצויי הפיטורין.

ניכויים מתשלום הגמלה

מהגמלה שתאושר ינוכו הסכומים המתחייבים מהחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

תביעה לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורין

למידע נוסף

את התביעה לקבלת שכר העבודה ופיצויי הפטורין יש להגיש למפרק או לנאמן (לא למוסד לביטוח לאומי) על גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין, מקור בלבד, בצירוף מסמכים להוכחת החוב.

תביעה לתשלום לקופת הגמל

ברוב המקרים, עם פרסום מתן צו הפירוק נגד החברה, מגישה החברה שמנהלת את קופות הגמל של העובדים תביעה כללית למפרק בשם כל העובדים, והעובד אינו צריך להגיש תביעה.
העובד יכול לפנות לחברה המנהלת את קופות הגמל ולברר אם הגישה תביעה למפרק.

התביעה למפרק תהיה על סכום החוב לקופת הגמל במונחים של הקרן בלבד (הביטוח הלאומי יחשב את הפרשי ההצמדה בשלב מאוחר יותר).

לאחר שהמפרק מאשר את התביעה לחוב בקופת הגמל, הוא מעביר אותה לביטוח הלאומי לבדיקה, לחישוב הפרשי ההצמדה ולביצוע התשלום.

עם ביצוע התשלום על ידי הביטוח הלאומי תישלח הודעה על התשלום אל העובד ואל קופת הגמל.

 

צור קשר

לבירור פרטים נוספים אפשר לפנות אלינו:

  • בדואר אל: תחום ביטוח זכויות עובדים, המוסד לביטוח לאומי,
    המשרד הראשי, שד' ויצמן 13, ירושלים 9543707
  • פקס 02-6535851.

טיפ בנושא זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד

למידע נוסף
 

Please Wait