שירותים מיוחדים לנכים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

מה עליי לעשות כדי לקבל קצבת שירותים מיוחדים?

  • תנאי זכאות ומידע נוסף ניתן למצוא כאן
  • להגשת תביעה, בצירוף המסמכים הנדרשים לחצו כאן
  • ניתן לעקוב אחר הטיפול בתביעה באתר שירות אישי.
    במידת הצורך תקבל הודעה להשלמת מסמכים.
  • קבלת חוות דעת מרופא הביטוח הלאומי: אישור זכאות או החלטה על זימון לוועדה רפואית.
  • אם הרופא לא יכול לקבוע זכאות על סמך מסמכים- תוזמן לוועדה רפואית לבדיקת תלות. ניתן לקבל ייעוץ והכנה בחינם לוועדה הרפואית במרכזי יד מכוונת.
  • הודעה על ההחלטה שהתקבלה (אישור או דחייה) תמצא באתר שירות אישי.
  • אם תביעתך אושרה – הקצבה תשולם לחשבון הבנק שלך ב - 28 לכל חודש.