מסלול מהיר לבעלי מוגבלויות קשות


כדי להקל על אנשים עם נכות קשה ולקצר את זמן הטיפול בתביעותיהם, הוחלט על תהליך טיפול למבוטחים עם מוגבלויות קשות במסלול מהיר.

מבוטחים עם מוגבלות קשה שייבדקו במסלול המהיר:
  • חולים במחלה ממארת הנמצא בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני
  • חולי A.L.S. המקבלים טיפול ב- RILUTEK
  • חולים בשחפת קשה
  • מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות: כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם
  • חולים במחלות קשות או זיהומיות, המקבלים טיפולים פעילים.
  • חולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית
במקרים אלו יחליט הרופא בסניף אם הטיפול יהיה במסלול המהיר, ואם נדרשת נוכחות של מבקש הקצבה לצורך קבלת החלטה. התביעות במסלול המהיר יקבלו עדיפות בטיפול, והביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעה בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.