מכרזים והליכים לאספקת שירותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .

מכרזים והליכים שפורסמו וטרם נסגרו

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2043)2020
בחירה של יועץ אקדמי למוסד לביטוח לאומי בנושאי מיון והערכת עובדים
תאריך פרסום: 25.07.2021
תשלום: ללא
20.10.2021
בשעה 12:00
ב(1033)2020
רכישה ואספקת עמדות בידוק ניידות חיצוניות
תאריך פרסום: 18.07.2021
תשלום: ללא
06.10.2021
בשעה 12:00
ב(1017)2021
הנגשת סניפי הביטוח הלאומי למתן שירותי הכוונה קולית לבעלי לקות ראיה
תאריך פרסום: 04.07.2021
תשלום: ללא
20.10.2021
בשעה 12:00
ב(1016)2021
הנגשת סניפי הביטוח הלאומי בציוד לבעלי לקות שמיעה
תאריך פרסום: 04.07.2021
תשלום: ללא
20.10.2021
בשעה 12:00
מ(2020)2021
קול קורא לביצוע מבחני הערכות תלות בסיעוד
תאריך פרסום: 29.06.2021
תשלום: ללא
מ(2027)2020
שירותי ייעוץ ארגוני
תאריך פרסום: 27.06.2021
תשלום: ללא
06.10.2021
בשעה 12:00
מ(2016)2021
ייצוג משפטי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות
תאריך פרסום: 20.06.2021
תשלום: ללא
18.08.2021
בשעה 12:00
מ(2027)2017
שירותי ייעוץ רפואי עבור הביטוח הלאומי
תאריך פרסום: 30.05.2021
תשלום: ללא
01.09.2021
בשעה 23:59
מ(2012)2021
אספקת שירותי הקמה ותחזוקת מערכות התרעה מפני רעידות אדמה
תאריך פרסום: 21.04.2021
תשלום: ללא
18.07.2021
מ(2021)2020
אספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות
תאריך פרסום: 07.04.2021
תשלום: ללא
13.06.202110.11.2021
בשעה 12:00
מ(2006)2020
בחירת נותני שירותים לשילוב בעבודה בשוק החופשי של אנשים עם מוגבלויות
תאריך פרסום: 27.01.2021
תשלום: ללא
15.06.2021
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא

תקשוב ומערכות מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(4)2020
מתן שרותי סריקה, מפתוח ופענוח רפואי
תאריך פרסום: 30.05.2021
תשלום: ללא
18.07.202106.10.2021
בשעה 12:00
ת(0013)2021
פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא: פתרונות למערכת ניהול ידע (מינהלת ידע) למוקדי שירות

תשלום: ללא
11.08.2021
בשעה 23:59