מכרזים והליכים לאספקת שירותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .

מכרזים והליכים שפורסמו וטרם נסגרו

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1024)2021
החלפת מעטפת גג אלומיניום - סניף חולון
תאריך פרסום: 06.10.2021
תשלום: ללא
10.11.2021
בשעה 12:00
ב(1026)2021
אספקת שרותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2022
תאריך פרסום: 03.10.2021
תשלום: ללא
24.11.2021
בשעה 12:00
ב(1008)2021
אספקה, התקנה ותחזוקה של מכונות דפוס תעשייתיות
תאריך פרסום: 04.08.2021
תשלום: ללא
12.10.202115.12.2021
בשעה 12:00

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1019)2021
מתן שירותי תרגום לשפת סימנים בסניפי המוסד לביטוח לאומי לאנשים עם לקות שמיעה
תאריך פרסום: 15.08.2021
תשלום: ללא
13.10.2021
מ(2043)2020
בחירה של יועץ אקדמי למוסד לביטוח לאומי בנושאי מיון והערכת עובדים
תאריך פרסום: 25.07.2021
תשלום: ללא
20.10.2021
בשעה 12:00
ב(1017)2021
הנגשת סניפי הביטוח הלאומי למתן שירותי הכוונה קולית לבעלי לקות ראיה
תאריך פרסום: 04.07.2021
תשלום: ללא
20.10.2021
בשעה 12:00
ב(1016)2021
הנגשת סניפי הביטוח הלאומי בציוד לבעלי לקות שמיעה
תאריך פרסום: 04.07.2021
תשלום: ללא
18.08.202120.10.2021
בשעה 12:00
מ(2020)2021
קול קורא לביצוע מבחני הערכות תלות בסיעוד
תאריך פרסום: 29.06.2021
תשלום: ללא
מ(2012)2021
אספקת שירותי הקמה ותחזוקת מערכות התרעה מפני רעידות אדמה
תאריך פרסום: 21.04.2021
תשלום: ללא
18.07.2021
מ(2021)2020
אספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות
תאריך פרסום: 07.04.2021
תשלום: ללא
02.08.202110.11.2021
בשעה 12:00
מ(2006)2020
בחירת נותני שירותים לשילוב בעבודה בשוק החופשי של אנשים עם מוגבלויות
תאריך פרסום: 27.01.2021
תשלום: ללא
15.06.2021
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא

תקשוב ומערכות מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(24)2020
אספקה ואחזקת מחשבים ומערכות טכנולוגיה מסייעת לעיוורים ולקויי ראייה
תאריך פרסום: 03.10.2021
תשלום: ללא
24.11.2021
בשעה 12:00
ת(4)2020
מתן שרותי סריקה, מפתוח ופענוח רפואי
תאריך פרסום: 30.05.2021
תשלום: ללא
13.10.202105.01.2022
בשעה 12:00