מכרזים והליכים לאספקת שירותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .

מכרזים והליכים שפורסמו וטרם נסגרו

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1044)2021
רכישה / חכירה / שכירת משרדים עבור הביטוח הלאומי ברמלה
תאריך פרסום: 02.01.2022
תשלום: ללא
16.02.2022
בשעה 12:00
ב(1043)2021
רכישה / חכירה / שכירת משרדים עבור הביטוח הלאומי באשדוד
תאריך פרסום: 02.01.2022
תשלום: ללא
16.02.2022
בשעה 12:00
ב(1024)2021
החלפת מעטפת גג אלומיניום - סניף חולון
תאריך פרסום: 12.12.2021
תשלום: ללא
30.01.2022
בשעה 12:00

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2026)2021
אספקת שירותי שליחויות, איתור כתובות ומסירות משפטיות
תאריך פרסום: 29.12.2021
תשלום: ללא
23.02.2022
בשעה 12:00
מ(2023)2020
ביצוע אבחונים רפואיים להערכת כושר השתכרות וכושר תפקוד
תאריך פרסום: 15.12.2021
תשלום: ללא
24.01.202220.03.2022
בשעה 12:00
מ(2027)2021
מתן שירותים משפטיים בתחום השיבוב
תאריך פרסום: 16.11.2021
תשלום: ללא
26.12.202102.03.2022
בשעה 12:00
מ(2021)2021
בחירת נותני שירותים לשילוב בעבודה בשוק החופשי לאנשים עם מוגבלות
תאריך פרסום: 17.10.2021
תשלום: ללא
07.12.202102.02.2022
בשעה 12:00
ב(1019)2021
מתן שירותי תרגום לשפת סימנים בסניפי המוסד לביטוח לאומי לאנשים עם לקות שמיעה
תאריך פרסום: 15.08.2021
תשלום: ללא
24.11.2021
מ(2020)2021
קול קורא לביצוע מבחני הערכות תלות בסיעוד
תאריך פרסום: 29.06.2021
תשלום: ללא
24.10.2021
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא

תקשוב ומערכות מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(17)2021
פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא פתרונות טכנולוגיים אפשריים למערכת בקרת שכר על נותני שירותי סיעוד
תאריך פרסום: 02.01.2022
תשלום: ללא
23.02.2022
בשעה 23:59
ת(24)2020
אספקה ואחזקת מחשבים ומערכות טכנולוגיה מסייעת לעיוורים ולקויי ראייה
תאריך פרסום: 03.10.2021
תשלום: ללא
07.12.202126.01.2022
בשעה 12:00
ת(4)2020
מתן שרותי סריקה, מפתוח ופענוח רפואי
תאריך פרסום: 30.05.2021
תשלום: ללא
24.11.2021