מכרזים והליכים לאספקת שירותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.

לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.

על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 

במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .


לתשומת לבכם, מסירת מעטפות לתיבת הצעות המכרזים בביטוח הלאומי הינה בכתובתנו החדשה:
המשרד הראשי, רחוב יפו 217 קומה 1, ירושלים (גישה נוספת גם מרחוב שדרות הרצל 6).          

מכרזים והליכים שפורסמו וטרם נסגרו

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1002)2024
חנייה 'בית עומר'
תאריך פרסום: 25.02.2024
תשלום: ללא
14.04.2024
בשעה 12:00
ב(1024)2023
שכירת נכס ברחובות
תאריך פרסום: 07.01.2024
תשלום: ללא
17.03.2024
בשעה 12:00

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2035)2023
קול קורא להקמת מאגר לגיוס עובדים סוציאליים לצורך ביצוע הערכות כושר השתכרות ותפקוד.
תאריך פרסום: 15.02.2024
תשלום: ללא
מ(2025)2022
שירותי עריכה לשונית ושירותי סדר ועימוד
תאריך פרסום: 03.01.2024
תשלום: ללא
03.03.2024
בשעה 12:00
מ(2007)2023
שירותי ביקורת ובקרה - פרוייקט תבל
תאריך פרסום: 03.01.2024
תשלום: ללא
31.03.2024
בשעה 12:00
מ(2003)2023
מתן שירותי עיון וניהול של הביקורות הנערכות על נותני שירותי סיעוד
תאריך פרסום: 27.12.2023
תשלום: ללא
17.03.2024
בשעה 12:00
מ(2027)2017
קול קורא לרופאים יועצים
תאריך פרסום: 05.02.2023
תשלום: ללא
מ(2009)2022
התקשרות עם נותני שירותים לצורך הענקת טיפול אישי בבית לזכאים לגמלת סיעוד
תאריך פרסום: 14.09.2022
תשלום: ללא
19.02.2023
מ(2020)2021
קול קורא לביצוע מבחני הערכות תלות בסיעוד
תאריך פרסום: 29.06.2021
תשלום: ללא
06.02.2024
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא
13.09.2022

הדפסות

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ה(0001)2023
אספקת נייר רציף טרמי למדפסות לעמדות שרות עצמי של WINCOR NIXDORF
תאריך פרסום: 17.01.2024
תשלום: ללא
24.03.2024
בשעה 12:00

תקשוב ומערכות מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(16)2023
לאספקת רשיונות Uipath
תאריך פרסום: 04.02.2024
תשלום: ללא
14.04.2024
בשעה 12:00
ת(3)2023
מתן שירותי הדפסה, מגנוט, עיטוף ודיוור
תאריך פרסום: 12.11.2023
תשלום: ללא
10.03.2024
בשעה 12:00