מכרזים והליכים לאספקת שירותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .

מכרזים והליכים שפורסמו וטרם נסגרו

פנייה מוקדמת לקבלת מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(13)2020
פנייה מוקדמת לקבלת מידע אודות פתרונות אפשריים למערכת דיווח נוכחות מבוססת מיקום
תאריך פרסום: 14.10.2020
תשלום: ללא
11.11.202002.12.2020
בשעה 12:00

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1035)2015
רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים
תאריך פרסום: 11.01.2017
תשלום: ללא
05.04.2017

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2005)2019
מתן שירות ייעוץ פנסיוני לפורשים
תאריך פרסום: 25.10.2020
תשלום: ללא
30.12.2020
בשעה 12:00
מ(2008)2020
שירותי בקרה על חשבונות בגין שירותים רפואיים
תאריך פרסום: 02.08.2020
תשלום: ללא
22.10.202009.12.2020
בשעה 12:00
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא
מ(2002)2014
התקנה ותחזוקת מערכת התרעה מפני רעידות אדמה
תאריך פרסום: 15.07.2018
תשלום: ללא
18.06.2019

תקשוב ומערכות מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(15)2019
אספקת רישיונות שימוש ותחזוקה במוצר התוכנה IntelliJ Idea Ultimate
תאריך פרסום: 02.08.2020
תשלום: ללא
15.11.202023.12.2020
בשעה 12:00
ת(8)2019
אספקת רישיונות שימוש ותחזוקה ושירותי הטמעה במוצרי Atlassian
תאריך פרסום: 02.08.2020
תשלום: ללא
15.11.202006.01.2021
בשעה 12:00
ת(3)2020
מערכת ניטור ביצועים לסביבת CICS z/OS
תאריך פרסום: 12.07.2020
תשלום: ללא
11.11.2020