מכרזים לאספקת שרותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .

מכרזים שפורסמו וטרם נסגרו

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1035)2015
רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים
תאריך פרסום: 11.01.2017
תשלום: ללא
05.04.2017

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2012)2019
בדיקות תקופתיות לעובדי המוסד לביטוח לאומי - מכרז חוזר
תאריך פרסום: 17.05.2020
תשלום: ללא
17.06.2020
בשעה 12:00
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא
מ(2002)2014
התקנה ותחזוקת מערכת התרעה מפני רעידות אדמה
תאריך פרסום: 15.07.2018
תשלום: ללא
18.06.2019

הדפסות

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ה(2)2019
ייצור ואספקה של מעטפות
תאריך פרסום: 20.05.2020
תשלום: ללא
24.06.2020
בשעה 12:00

תקשוב ומערכות מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(14)2019
אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת חיתום דיגיטלי
תאריך פרסום: 10.05.2020
תשלום: ללא
10.06.2020
בשעה 12:00