מכרזים והליכים לאספקת שירותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .

מכרזים והליכים שפורסמו וטרם נסגרו

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1012)2022
עבודות איטום - אזור מרכז דרום
תאריך פרסום: 29.06.2022
תשלום: ללא
04.09.2022
בשעה 12:00
ב(1003)2022
עבודות התאמה ושיפוצים - סניף כרמיאל
תאריך פרסום: 12.06.2022
תשלום: ללא
27.06.202227.07.2022
בשעה 12:00

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2001)2022
הקמה, ניהול ותחזוקה של פורטל ספקים
תאריך פרסום: 29.06.2022
תשלום: ללא
18.09.2022
בשעה 12:00
ב(1007)2022
הנגשת סניפי הביטוח הלאומי לאנשים עם לקות שמיעה
תאריך פרסום: 12.06.2022
תשלום: ללא
21.08.2022
בשעה 12:00
מ(2033)2021
שירותי השגחה טכנולוגיים מרחוק בביתו של אזרח ותיק -זכאי, עבור הביטוח הלאומי
תאריך פרסום: 29.05.2022
תשלום: ללא
27.11.2022
בשעה 12:00
מ(2022)2020
הקמת מרכז ייעוץ והכוונה בנושא הוועדות הרפואיות כולל שירותים מקוונים לאזור דרום
תאריך פרסום: 08.05.2022
תשלום: ללא
24.07.2022
בשעה 12:00
מ(2037)2021
הקמת מרכז ייעוץ והכוונה בנושא הוועדות הרפואיות כולל שירותים מקוונים לאזור דרום (רהט), מזרח ירושלים וצפון
תאריך פרסום: 08.05.2022
תשלום: ללא
06.06.202231.07.2022
בשעה 12:00
מ(2019)2021
אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים לזכאים לגמלת סיעוד
תאריך פרסום: 01.05.2022
תשלום: ללא
15.06.202211.09.2022
בשעה 12:00
מ(2020)2021
קול קורא לביצוע מבחני הערכות תלות בסיעוד
תאריך פרסום: 29.06.2021
תשלום: ללא
24.10.2021
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא

תקשוב ומערכות מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(15)2020
רכש, אספקה, התקנה ומתן שירותי אחזקה למערכות אחסון וציוד מיתוג SAN
תאריך פרסום: 26.06.2022
תשלום: ללא
04.09.2022
בשעה 12:00
ת(14)2021
אספקה ותחזוקת ציוד תקשורת
תאריך פרסום: 30.03.2022
תשלום: ללא
21.06.202217.07.2022
בשעה 12:00
ת(7)2021
אספקת שירותי גישה לאינטרנט
תאריך פרסום: 30.03.2022
תשלום: ללא
28.06.2022
ת(4)2020
מתן שרותי סריקה, מפתוח ופענוח רפואי
תאריך פרסום: 30.05.2021
תשלום: ללא
24.11.2021