מכרזים והליכים לאספקת שירותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.

לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.

על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 

במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .


לתשומת לבכם, מסירת מעטפות לתיבת הצעות המכרזים בביטוח הלאומי הינה בכתובתנו החדשה:
המשרד הראשי, רחוב יפו 217 קומה 1, ירושלים (גישה נוספת גם מרחוב שדרות הרצל 6).          

מכרזים והליכים שפורסמו וטרם נסגרו

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1007)2023
קירוי שביל גישה - סניף פתח תקווה
תאריך פרסום: 10.05.2023
תשלום: ללא
16.07.2023
בשעה 12:00
ב(1010)2022
פירוק ופינוי אסבסט אלמנטי הצללה - סניף פתח תקווה
תאריך פרסום: 16.04.2023
תשלום: ללא
23.05.202323.07.2023
בשעה 12:00

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2031)2020
אספקת שירותי חקירות
תאריך פרסום: 30.04.2023
תשלום: ללא
09.07.2023
בשעה 12:00
מ(2041)2020
שירותי יעוץ, פיקוח ובקרה עבור מוקדי השירות הטלפוני
תאריך פרסום: 19.04.2023
תשלום: ללא
25.06.2023
בשעה 12:00
מ(2026)2020
פיתוח הדרכה ולמידה דיגיטלית
תאריך פרסום: 12.02.2023
תשלום: ללא
07.05.202323.07.2023
בשעה 12:00
מ(2027)2017
קול קורא לרופאים יועצים
תאריך פרסום: 05.02.2023
תשלום: ללא
מ(2009)2022
התקשרות עם נותני שירותים לצורך הענקת טיפול אישי בבית לזכאים לגמלת סיעוד
תאריך פרסום: 14.09.2022
תשלום: ללא
19.02.2023
מ(2019)2021
אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים לזכאים לגמלת סיעוד - מכרז מעודכן
תאריך פרסום: 19.02.2023
תשלום: ללא
07.05.202325.06.2023
בשעה 12:00
מ(2020)2021
קול קורא לביצוע מבחני הערכות תלות בסיעוד
תאריך פרסום: 29.06.2021
תשלום: ללא
13.09.2022
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא
13.09.2022

תקשוב ומערכות מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(18)2022
מתן שירותי סריקה, מפתוח ופענוח רפואי
תאריך פרסום: 23.05.2023
תשלום: ללא
15.10.2023
בשעה 12:00
ת(2)2023
אחזקת ציוד קצה
תאריך פרסום: 03.05.2023
תשלום: ללא
16.07.2023
בשעה 12:00