דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

מכרזים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .
  • מציעים למכרז סגור

מכרז להפעלץ קרן לעידוד יוזמה חברתית בשיתוף משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה. 

מכרזים שפורסמו וטרם נסגרו

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1003)2016
רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר אשקלון - מכרז חוזר
תאריך פרסום: 04.01.2017
תשלום: ללא
01.03.2017
בשעה 12:00
ב(1035)2015
רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים
תאריך פרסום: 11.01.2017
תשלום: ללא
15.03.2017
בשעה 12:00
ב(1014)2015
תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בדימונה - מכרז חוזר
תאריך פרסום: 01.02.2017
תשלום: 1,000 ₪
12.02.201719.04.2017
בשעה 12:00

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2032)2015
שירות למכונות ביול
תאריך פרסום: 17.02.2016
תשלום: ללא
15.05.2016
מ(2055)2014
אספקת ציוד משקי
תאריך פרסום: 11.12.2016
תשלום: ללא
31.01.201729.03.2017
בשעה 12:00
מ(2056)2016
קורס להכשרת קציני ביטחון (מנב"טים)
תאריך פרסום: 18.01.2017
תשלום: ללא
01.03.2017
בשעה 12:00
מ(2032)2014
אספקת שרותי הנגשות ותמיכות בתהליך השיקום המקצועי
תאריך פרסום: 25.01.2017
תשלום: ללא
17.05.2017
בשעה 12:00
 
Please Wait