מכרזים והליכים לאספקת שירותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .

מכרזים והליכים שפורסמו וטרם נסגרו

פנייה מוקדמת לקבלת מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(6)2021
פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא: מוצרי תוכנה לניהול מהלכי ייצור באצווה

תשלום: ללא
27.05.2021
בשעה 23:59

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1021)2021
עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים
תאריך פרסום: 28.04.2021
תשלום: ללא
24.05.2021
בשעה 12:00

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2012)2021
אספקת שירותי הקמה ותחזוקת מערכות התרעה מפני רעידות אדמה
תאריך פרסום: 21.04.2021
תשלום: ללא
23.06.2021
בשעה 12:00
מ(2021)2020
אספקת שירותי דרך ושירותי גרירה לכלי רכב של מוגבלים בניידות
תאריך פרסום: 07.04.2021
תשלום: ללא
26.05.2021
בשעה 12:00
מ(2019)2020
מאגר חוקרים ויועצים למחקר עבור הביטוח הלאומי
תאריך פרסום: 07.04.2021
תשלום: ללא
10.06.2021
בשעה 12:00
מ(2006)2020
בחירת נותני שירותים לשילוב בעבודה בשוק החופשי של אנשים עם מוגבלויות
תאריך פרסום: 27.01.2021
תשלום: ללא
22.04.202116.06.2021
בשעה 12:00
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא