מכרזים והליכים לאספקת שירותים

במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.

לתשומת לבכם,

  • לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
  • לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
  • על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
  • במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד .

מכרזים והליכים שפורסמו וטרם נסגרו

בינוי ונכסים

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ב(1021)2022
שירותי הובלת תכולת המשרד הראשי למבנה הדואר
תאריך פרסום: 28.08.2022
תשלום: ללא
23.10.2022
בשעה 12:00
ב(1001)2022
עבודות שינוי מערך ושיפוץ - סניף רחובות
תאריך פרסום: 09.08.2022
תשלום: ללא
06.11.2022
בשעה 12:00

כללי

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
מ(2009)2022
התקשרות עם נותני שירותים לצורך הענקת טיפול אישי בבית לזכאים לגמלת סיעוד
תאריך פרסום: 14.09.2022
תשלום: ללא
28.09.202210.01.2023
בשעה 12:00
ב(1016)2022
אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של הביטוח הלאומי לשנת 2023
תאריך פרסום: 11.09.2022
תשלום: ללא
27.11.2022
בשעה 12:00
מ(2042)2020
אספקת שירותי אבחון בתהליך השיקום המקצועי
תאריך פרסום: 07.09.2022
תשלום: ללא
18.12.2022
בשעה 12:00
מ(2025)2020
יועצים לארגון ותהליכי עבודה
תאריך פרסום: 04.09.2022
תשלום: ללא
04.12.2022
בשעה 12:00
מ(2015)2022
שירותי ייעוץ אקטוארי
תאריך פרסום: 28.08.2022
תשלום: ללא
22.01.2023
בשעה 12:00
מ(2034)2021
מכרז מסגרת למתן שירותי ייעוץ בתחום המכרזים וההתקשרויות
תאריך פרסום: 09.08.2022
תשלום: ללא
13.11.2022
בשעה 12:00
מ(2033)2021
שירותי השגחה טכנולוגיים מרחוק בביתו של אזרח ותיק -זכאי, עבור הביטוח הלאומי
תאריך פרסום: 29.05.2022
תשלום: ללא
19.09.202204.12.2022
בשעה 12:00
מ(2019)2021
אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים לזכאים לגמלת סיעוד
תאריך פרסום: 01.05.2022
תשלום: ללא
01.08.202206.11.2022
בשעה 12:00
מ(2020)2021
קול קורא לביצוע מבחני הערכות תלות בסיעוד
תאריך פרסום: 29.06.2021
תשלום: ללא
13.09.2022
מ(2004)2016
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים
תאריך פרסום: 01.12.2019
תשלום: ללא
13.09.2022

תקשוב ומערכות מידע

מכרזהורדותעדכון אחרוןמועד הגשה
ת(2)2022
מערכת SIEM-CSOC לניטור וניהול אירועי אבטחת מידע וסייבר
תאריך פרסום: 31.07.2022
תשלום: ללא
20.11.2022
בשעה 12:00
ת(15)2020
רכש, אספקה, התקנה ומתן שירותי אחזקה למערכות אחסון וציוד מיתוג SAN
תאריך פרסום: 26.06.2022
תשלום: ללא
31.08.202219.10.2022
בשעה 12:00
ת(7)2021
אספקת שירותי גישה לאינטרנט
תאריך פרסום: 30.03.2022
תשלום: ללא
12.07.2022
ת(4)2020
מתן שרותי סריקה, מפתוח ופענוח רפואי
תאריך פרסום: 30.05.2021
תשלום: ללא
24.11.2021