קול קורא לביצוע מבחני הערכות תלות בסיעוד

מספר מכרז: מ(2020)2021
תאריך פרסום : 29/06/2021
סכום לתשלום: 0  ש"ח