מיצוי זכויות


​הביטוח הלאומי מלווה אותך במהלך חייך, מלידה ועד שיבה טובה, ומעניק לך מגוון זכויות סוציאליות המותאמות למצבים המשתנים במהלך החיים.
זכויות אלה שמורות לכל מי שדואג לשלם באופן סדיר וקבוע את תשלומי הביטוח הלאומי.
באתר זה תוכל לברר את הזכויות המגיעות לך בהתאם לאירועים ושינוים שהתרחשו בחייך.
בנוסף, תמצא גם טיפים ומידע חשוב וכן הפניות לגופים נוספים המעניקים הטבות למקבלי קצבאות של הביטוח הלאומי.

אתה מוזמן לפנות אלינו כדי למצות את זכויותיך.​