דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

אמנות בינלאומיות

הביטוח הלאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל, ומשלם קצבאות לזכאים על פי החוקים הסוציאליים של מדינת ישראל.

נוסף על כך הביטוח הלאומי מופקד על יישום אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי, המבטיחות מיצוי זכויות של מי שנעים בין מדינת ישראל לבין מדינת אמנה.

האמנות הבינלאומיות מקנות לתושבי ישראל ולתושבי מדינות האמנה זכות לקבלת קצבאות, ודואגות למניעת כפל תשלום דמי ביטוח, לשמירה על רצף תקופות הביטוח ועוד, בהתאם למה שנקבע בכל אמנה.

אם אתה עובר ממדינת ישראל למדינת אמנה או ממדינת אמנה למדינת ישראל, עליך לפנות לאגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי, כדי להסדיר את זכויותיך הסוציאליות.

פירוט השירותים הניתנים לך על ידי האגף לקשרי חוץ.

 

על מי חלות האמנות?

למידע נוסף
האמנות לביטחון סוציאלי חלות על תושבי ישראל ועל אזרחי המדינות שעמן חתמה ישראל על אמנות, הנמנים עם אחת מהקבוצות הבאות:

האמנות הקיימות וענפי הביטוח הכלולים בהן

למידע נוסף

מדינת ישראל חתומה על אמנות רחבות בתחום הביטוח הסוציאלי עם המדינות הבאות: אוסטריה, אורוגואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, שבדיה ושוויץ.

עם קנדה חתומה מדינת ישראל על אמנה מצומצמת בלבד.

הזכויות שלך על פי האמנות (חוברות הסברה)

למידע נוסף

חוקי האמנות הבינלאומיות

למידע נוסף
מדינת ישראל חתומה על 17 אמנות בינלאומיות ושני הסכמים בינלאומיים בתחום הביטחון הסוציאלי.

חוק הגטאות הגרמני

למידע נוסף

חוק הגטאות שנחקק בגרמניה ביוני 2002, קובע כי תקופות עבודה שלא הייתה בכפייה בגטאות שנמצאו בשטחים שנכבשו על ידי הרייך הגרמני או סופחו על ידו, תובאנה בחשבון במניין תקופות הביטוח לצורך חישוב זכאות לקצבת זקנה ושאירים מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה.
חוברת הסברה של המוסד לביטוח סוציאלי הגרמני לחוק הגיטאות בשפה העברית

השירותים הניתנים על ידי האגף לקשרי חוץ

למידע נוסף
האגף לקשרי חוץ בביטוח הלאומי מיישם את האמנות הנחתמות בין ישראל למדינות אחרות, ומסייע למבוטחים למצות את זכויותיהם על פי האמנות השונות בנושאי הביטוח והקצבאות. כמו כן, האגף משתתף בתהליך המשא ומתן לכריתת אמנות חדשות ובתיקון של אמנות ישנות.

להסדרת זכויותיך הסוציאליות במקרה של מעבר ממדינה אחת למדינה אחרת, עליך לפנות לאגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי.

באגף לקשרי חוץ תוכל לקבל את השירותים הבאים:

צור קשר עם האגף לקשרי חוץ

למידע נוסף

  • כתובת למכתבים: המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשר חוץ, שדרות וייצמן 13, תיבת דואר 90009 ירושלים  91909
 

Please Wait