דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

שיעורי דמי ביטוח והסכומים

 

מחשבון ניכוי דמי ביטוח מעובד שכיר ולמי שמקבל פנסיה מוקדמת

למידע נוסף

לעובדים שכירים

למידע נוסף

 

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר

   מעודכן ל- 01.01.2017
 

 

מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע - ( שיעור מופחת) -  5,804 ש"ח

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 43,240 ש"ח

מעסיק

עובד

סך הכול

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 3.45

% 0.40

% 3.85

7.50

7.00

14.50

דמי ביטוח בריאות

-

% 3.10

% 3.10

-

5.00

5.00

סך הכול

% 3.45

% 3.50  

% 6.95

7.50

12.00

19.50

 

החל בינואר 2006 ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה (ולא על-פי עליית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה לפני כן).

 

לעצמאים

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה
מעודכן ל- 01.01.2017

 

מחלק ההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע - (שיעור מופחת) 5,804 ש"ח

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 43,240 ש"ח

דמי ביטוח לאומי

% 2.87

12.83

דמי ביטוח בריאות

% 3.10

5.00

סך הכול

% 5.97

17.83

למי שאינם עובדים

  1. מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות ישלמו דמי ביטוח לאומי מינימליים לחודש בסך 67 ש"ח ודמי ביטוח בריאות מינימליים לחודש בסך 103 ש"ח , ובסך הכול ישלמו בחודש 170 ש"ח .

  2. מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות ישלמו בהתאם לטבלה להלן:
    שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה 
     מעודכן ל- 01.01.2017

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע - 5,804 ש"ח (שיעור  מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח- 43,240 ש"ח (שיעור מלא) 

דמי ביטוח לאומי

% 4.61

7.00

דמי ביטוח בריאות

% 5.00

5.00

סך הכול

% 9.61

12.00

למקבלי פנסיה מוקדמת

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה

מעודכן ל- 01.01.2017 

 

מחלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע - 5,804 ש"ח (שיעור  מופחת)

מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח - 43,240 ש"ח (שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

% 0.39

6.79

דמי ביטוח בריאות

% 3.10

5.00

סך הכול % 3.49 11.79

לעובדים במשק בית

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר 
מעודכן ל- 01.01.2017

 

 

עובדים מגיל 18 עד גיל פרישה

תשלום המעסיק

תשלום העובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 5.25

% 1.00

% 6.25

דמי ביטוח בריאות

% 0.00

% 1.00

% 1.00

סך הכול

% 5.25

% 2.00

% 7.25

 

 

 

עובדים מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת זקנה

תשלום המעסיק

תשלום העובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 5.25

% 0.00

% 5.25

דמי ביטוח בריאות

% 0.00

% 1.00

% 1.00

סך הכול

% 5.25

% 1.00

% 6.25

עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2.00 משכרם.

עובדים תושבי יהודה שומרון או תושבי חוץ לארץ -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2.00 משכרם.

מי שמבצע עבודות כמפורט לעיל בביתו יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו בשיעורים החלים על עובד עצמאי וזאת אם עונה להגדרת עובד עצמאי.

לתלמידים (סטודנטים)

למידע נוסף

לתלמידי ישיבה

למידע נוסף
 

Please Wait