שמירת היריון

קצבה לשמירת היריון נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון.
הקצבה משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון, עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מההיריון, או מסוג העבודה, או ממקום העבודה או מאופן ביצוע העבודה - ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום עבודתה.

מה עליי לעשות אם יצאתי לשמירת היריון?

 • תנאי זכאות לגמלה לשמירת היריון ומידע נוסף ניתן למצוא כאן
 • יש למלא תביעה לשמירת היריון חתומה ע"י  המעסיק ורופא נשים, בצירוף מסמכים רפואיים.
 • קבלת חוות דעת מרופא הביטוח הלאומי בנוגע לשמירת היריון:
  אישור מלא/ חלקי או דחייה.
 • ניתן לעקוב אחר הטיפול בתביעה, ועל הצורך בהשלמת מסמכים באתר האישי
 • הודעה על אישור/ דחיית התביעה וכן על תקופה הזכאות לשמירה תופיע באתר האישי
 • אם אושרה התביעה - תקבלי תשלום לחשבון הבנק לאחר 30 יום מתחילת השמירה.
 • עלייך להודיע לנו בכל חודש על המשך/הפסקת ההיריון או על לידה במוקד טלפוני
  08-6509934 או באתר האישי.
  שימי לב, הגמלה תשולם בהתאם לדיווח.
 • אם הסתיימה לך שמירת ההיריון והרופא שלך ממליץ להאריך את תקופת השמירה - יש לשלוח לנו אישור רפואי בהתאם.
  למידע לחצי כאן
 • אם המעסיק שילם לך תשלום נוסף (כמו דמי הבראה, ביגוד) או הפרשי שכר - יש להגיש תביעה לתשלום הפרשים
  למידע נוסף לחצי כאן

מידע בנושא שמירת היריון