שמירת היריון

קצבה לשמירת היריון נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון.
הקצבה משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון, עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מההיריון, או מסוג העבודה, או ממקום העבודה או מאופן ביצוע העבודה - ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום עבודתה.