אמהות


אמהות

טופסהזמנההורדהמילוי

תביעה לתשלום דמי לידה לעובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל, שיצאה לתקופת לידה והורות

במקרים הבאים הביטוח הלאומי משלם לך את דמי הלידה באופן אוטומטי, ואינך צריכה להגיש תביעה:

  • את עובדת שכירה אצל מעסיק שנמצא בהסדר עם הביטוח הלאומי
  • את עובדת עצמאית הרשומה בביטוח הלאומי
  • קיבלת גמלה לשמירת היריון עד הלידה
  • קיבלת דמי אבטלה לפחות עד חודש לפני הלידה

הזמנה תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (355)הורדה תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (355)מילוי תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (355) (נפתח בחלון חדש)
הטופס מיועד לאישה המפסיקה את עבודתה בשל החלטת רופא נשים מומחה, שעליה להיות בשמירת הריון. כדי להיות זכאית לתשלום, עליה להיות בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, ובתנאי שהיא אינה זכאית לתשלום בגין אובדן ההכנסה מגורם אחר או על פי כל חוק או הסכם עבודה.
הזמנה תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון (330)הורדה תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון (330)מילוי תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון (330) (נפתח בחלון חדש)
הטופס מיועד לתובעות  המשך גמלה לשמירת הריון  ומיועד למילוי ע"י רופא נשים מומחה.
 הורדה אישור רפואי להמשך גמלה לשמירת הריון (331)
טופס תביעה לתשלום דמי לידה לאב הזכאי לתקופת לידה והורות..
הזמנה תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג (360)הורדה תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג (360)
הטופס נועד לתשלום גמלת הורים להורים שאימצו ילד עד גיל 10, להורים המשמשים כמשפחת אומנה, ולאב ביולוגי שאין אתו בת זוג, בין אם הלידה הייתה בארץ או בחו"ל  - ובתנאי שהפסיקו את עבודתם עם קבלת הילד. 
 הורדה תביעה לתשלום גמלת הורים להורים מאמצים, להורים המשמשים כמשפחת אומנה, ולאב ביולוגי שאין אתו בת זוג (356)
נועד למבוטחת שהזדקקה לאשפוז בקשר ללידה וזכאית לקבל מענק לידה ומענק אשפוז.
הזמנה תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (300)הורדה תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (300)
הטופס הוא תביעה להארכת תקופת הלידה וההורות בשל אשפוז של יותר משבועיים, במהלך תקופת הלידה וההורות של היולדת או היילוד, וכן למי שמעוניינת לפצל את תקופת הלידה וההורות בשל האשפוז.
 הורדה תביעה להארכה או פיצול דמי לידה/גמלת הורים למאמצת (368)
הטופס נועד לחברת קיבוץ שילדה, והפסיקה את עבודתה לרגל הלידה; וכן לחברת קיבוץ שאימצה ילד עד גיל 10, והפסיקה את עבודתה לרגל האימוץ.
 הורדה תביעה לתשלום דמי לידה/גמלת הורים לאם מאמצת חברת קיבוץ (357)
הטופס מיועד לבן זוגה של יולדת שנפטרה
 הורדה תביעה לקצבה מיוחדת ותגמול מיוחד בגין יולדת שנפטרה (380)

הטופס מיועד לבן זוג של יולדת נכה, שנקבע לה אי-כושר השתכרות בשיעור של 75%, ובשל נכותה היא אינה מסוגלת לטפל בילד שילדה.

 הורדה תביעה לתשלום תגמול מיוחד לבן זוג של יולדת נכה (361)

הטופס מיועד ליולדת נכה שנקבע לה אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ואין עמה בן זוג, ובשל נכותה היא אינה מסוגלת לטפל בילד שילדה.

 הורדה תביעה לתשלום קצבה מיוחדת ליולדת נכה שאין איתה בן זוג (362)

טופס זה מיועד למי שקיבל או קיבלה אחת מהקצבאות האלה: דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, דמי אימוץ או דמי אומנה מהביטוח הלאומי. 

הזכאות לתשלום הפרשים תבדק במקרים הבאים:

  • המעסיק שילם לך דמי הבראה, דמי ביגוד, בונוס או כל תשלום אחר ב-11 החודשים מיום תחילת תקופת לידה והורות (יום הזכאות הראשון) בסכום העולה על רבע שכר המינימום.
  • המעסיק שילם לך הפרשי שכר עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה.
 הורדה תביעה לתשלום הפרשים (363)מילוי תביעה לתשלום הפרשים (363) (נפתח בחלון חדש)
הטופס מיועד לאב שנולד לו ילד בהליך פונדקאות או קיבל ילד לאימוץ וזכאי לקבל מענק לידה
 הורדה תביעה לתשלום מענק לאב (302)