חסידי אומות עולם

מי שרשות הזיכרון "יד ושם" הכירה בו כחסיד אומות העולם, והוא גר בישראל - זכאי לתגמולים.
גם בני משפחה של חסיד אומות עולם שנפטר (אלמן/ אלמנה ובאין אלמן/ה - ילד, כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי) הגרים בישראל - זכאים לתגמולים.