דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מעסיק

על פי החוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו.

אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק. כמו כן, עלול הדבר לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובדיו של המעסיק.

 

מיהו מעסיק?

למידע נוסף

מעסיק נחשב מי שיש בינו לבין העובד אצלו יחסי עובד - מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו.

ההכנסה החייבת בדמי ביטוח

הכנסות העובד, שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הן אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף.
טובות הנאה אלה כוללות בין היתר, גם ארוחות לעובדים וכן הנחות שנותן העסק לעובדיו כגון כרטיסי טיסה מוזלים שנותנות חברות התעופה לעובדים ונסיעות ללא תשלום שנותנות חברות האוטובוסים לעובדיהן.

אם הכנסתו של העובד שווה להכנסה המינימאלית (ההכנסה המזערית) לתשלום דמי ביטוח או נמוכה ממנה, ישלם המעסיק בעד העובד דמי ביטוח, כאילו סכום הכנסתו הוא בגובה ההכנסה המינימאלית. ההכנסה המינימאלית לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות שווה לשכר המינימום על פי חוק שכר המינימום, התשמ"ז - 1987.

 • שכר מינימום לחודש לעובד במשרה מלאה הוא  5,000.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
 • שכר מינימום לשעה לעובד לפי שעה הוא 26.88 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).

אם הכנסתו של העובד עולה על "תקרת" השכר החייב בדמי ביטוח. חלק השכר שקטן או שווה ל"תקרה" חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, והחלק שגדול מה"תקרה"- פטור.

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לעובד שכיר  ("תקרת" השכר החייב בדמי ביטוח) היא  43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

מעסיק של תושב ישראל

למידע נוסף

מעסיק של עובד במשק בית

למידע נוסף

מקבל גמלת סיעוד המעסיק מטפל עובד זר באמצעות חברת סיעוד

למידע נוסף

החל בחודש ינואר 2014 מקבלי גמלת סיעוד המעסיקים מטפל עובד זר באמצעות חברת כוח אדם לשירותי סיעוד, ומשלמים לו שכר, נוסף על השכר שמקבל המטפל מחברת הסיעוד, בסכום שאינו עולה על 3,000 ₪ לחודש, יהיו פטורים מלשלם דמי ביטוח לאומי על שכרו של המטפל.

מעסיק של תושב חוץ

למידע נוסף

מעסיק, המעסיק עובד  שאינו תושב/ת ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי על-פי הכללים המפורטים בפרק זה.

 • מי שמעסיק תושב חוץ במשק ביתו, ידווח עליו בהתאם למפורט בפרק מעסיק עובד במשק בית.

 • מי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון בישראל, ידווח עליו למדור התשלומים שברשות האוכלוסין והגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים. פרטים באתר התמ"ת.

 • מי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון ביישובים או אתרים צבאיים (באזור), ידווח עליו לביטוח הלאומי, בהתאם לכללים המפורטים בפרק זה.

באתר התשלומים

באתר התשלומים אפשר לדווח על העובדים ולשלם עליהם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית. קיימות באתר התשלומים שלוש אפשרויות לביצוע:

 

 • דיווח ותשלום
  את הדיווח אפשר לבצע באמצעות יבוא קובץ שוברי תשלום ממרבית תוכנות השכר לאתר התשלומים של הביטוח הלאומי, או להקליד את נתוני הדיווח.
   
 • דיווח בלבד ואת התשלום אפשר לבצע דרך הבנק.
  את הדיווח יש לבצע באמצעות יבוא קובץ שוברי תשלום ממרבית תוכנות השכר לאתר התשלומים של הביטוח הלאומי. או להקליד את נתוני הדיווח, ואת השדה "תשלום בפועל" יש להשאיר ריק. 
  את התשלום בבנק יש לבצע על גבי טופס 102 ריק, ורק בשדה "קוד דיווח" יש למלא קוד 12, ובשדה "תשלום בפועל" יש למלא את סכום התשלום.
   

 • תשלום בלבד
  אפשרות זו נועדה למעסיקים שכבר הגישו את הדיווח באמצעות אתר התשלומים או המייצג, ועדיין לא ביצעו את התשלום.
  יש לבצע את התשלום באופן הבא: בטופס 102 יש לציין בשדה "קוד דיווח" קוד 12 (תשלום בלבד), ובשדה "תשלום בפועל" יש למלא את הסכום לתשלום.

שליחת טופס 126 חציוני

החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי,

הדיווח מתבצע באופן מקוון,  בטופס 126- דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת.                   

למבנה הקובץ לדיווח טופס 126 נוספו שדות של תיק ביטוח לאומי.
מבנה הקובץ זהה למבנה הקובץ של מס הכנסה.

הדיווח יתבצע בשלושת המועדים הבאים:

 • עד יום 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
 • עד יום 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.
 • עד יום 30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה; נתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת דו"ח לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה. (דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם על ידי רואה החשבון או החשב של המעסיק).

 

מידע נוסף בחוזר שהופץ למעסיקים

דיווח ושליחת טופס 126 החציוני

הצטרפות לקרנות פנסיה ברירת מחדל


רוצה להפסיק לשלם דמי ניהול מקסימאליים על החיסכון לפנסיה שלך?
משרד האוצר בחר שתי קרנות פנסיה עם דמי ניהול מוזלים.
תוכל לבחור את הקרן המתאימה לך ולהצטרף אליה באופן דיגיטלי!

 

Please Wait