חובת דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ולמשלמי פנסיה מוקדמת


​מעסיק מחויב בדיווח כללי מקוון ובדיווח חודשי פרטני עבור כל העובדים השכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת, באופן הבא:
  • מי שמעסיק 180 ויותר עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת (סך כל חוזי הדיווח) - מחויב מהדיווח של חודש מאי 2021.
  • מי שמעסיק עד 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת (סך כל חוזי הדיווח) - מחויב מהדיווח של חודש אוקטובר 2021
הדיווח החדש הוא בעקבות תיקון בסעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי שנוסף בחודש 11/2020, שהורחבה בו חובת הדיווח לביטוח לאומי.

מה צריך לדווח?

תיקון החוק מחייב בשני דיווחים מקוונים חדשים:
  • דיווח כללי מקוון - דיווח טופס 102 חודשי (למעסיקים) וכן טופס 617 חודשי (למשלמי פנסיה מוקדמת) באופן מקוון ביחס לכלל העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת.
    שימו לב, אין לדווח באמצעות טופס נייר. תשלום באמצעות המחאה ניתן לבצע בטופס הדיווח בציון קוד דיווח 12.
  • דיווח פרטני מקוון (קובץ 100 חודשי) - יש להגיש עבור כל העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת דיווח חודשי פרטני באופן מקוון בקובץ 100 חודשי (פירוט עובדים). הדיווח יכלול את פרטי השכר/הפנסיה המוקדמת של כל העובדים כולל עובדים המוגדרים עפ"י צו סיווג מבוטחים (דיווח עפ"י חודשי עבודה ולא חודשי תשלום) המדווחים בטופס 102 וכן על כל מקבלי פנסיה מוקדמת המדווחים בטופס 617 חודשי.

מתי צריך להתחיל לדווח?

מועד תחילת הדיווח הוא בהתאם למספר העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת (סך כל חוזי הדיווח):
  • מי שמעסיק 180 עובדים ומעלה – צריך לדווח החל מחודש 5/2021 (בתאריך 15.6.2021)
  • מי שמעסיק עד 180 עובדים – צריך לדווח החל מחודש 10/2021 (בתאריך 15.11.2021)
שימו לב, אי דיווח הדו"ח הפרטני בזמן, ייצור קביעה בהעדר דיווח.

איך מדווחים?

את הדיווח מבצעים באמצעות מערכות השכר.
כמו כן ניתן לטעון קובץ שהוכן במערכת השכר, ולשלוח אותו אלינו באמצעות אתר התשלומים, או מערכת ייצוג לקוחות, או מערכת קשרים עסקיים-B2B (למעסיקים גדולים). 

מוקדי סיוע 

בשאלות ניתן לפנות למוקד סיוע למעסיקים בטלפון 02-5393722 
או למוקד סיוע טכני לשידור הקבצים 02-6709970