מיהו מעסיק?


מעסיק נחשב מי שיש בינו לבין העובד אצלו יחסי עובד - מעסיק, שלפיהם מבצע העובד עבודה בעבור מעסיקו.

בסעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי אומנם יש התייחסות למונחים "עובד" ו"מעסיק", אך הם אינם מוגדרים בחוק, מכיוון שיחסי עבודה מטבעם הם דינמים ומשתנים. לכן כשיש לקבוע מיהו עובד ומיהו מעסיק, מסתמך המוסד לביטוח לאומי על עקרונות ומבחנים שנקבעו ונקבעים כל הזמן על-ידי בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון, בפסקי דין חשובים.