מענק למעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות בשנת 2021 ואילך


מעסיק, שעובדת שלו שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות בשנת 2021 ואילך, ולאחר שיצאה מהמקלט הוא המשיך להעסיק אותה במשך 150 ימים לפחות - יהיה זכאי למענק חד פעמי בסך 5,000 ₪.

תנאי הזכאות למענק

לקבלת המענק יש לענות על כל התנאים האלה:

  1. המעסיק העסיק את העובדת במשך 6 חודשים רצופים או יותר לפני ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות.
  2. העובדת שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות, באישור המחלקה לשירותים חברתיים או משרד העבודה והרווחה, בשנת 2021 ואילך, הודיעה על כך למעסיק והמעסיק לא פיטר אותה בתקופה זו.
  3. המעסיק המשיך להעסיק את העובדת במשך 150 ימים רצופים לפחות לאחר שיצאה מהמקלט (מדובר בימים קלנדריים – כלומר כ-5 חודשי עבודה).

חשוב לדעת!

  • אם לאחר יציאתה מהמקלט, החלה האישה לעבוד אצל מעסיק אחר במשך 150 ימים לפחות – אין זכאות למענק.
  • מעסיק שפיטר את העובדת בתום 150 ימים שבהם העסיק אותה לאחר שיצאה מהמקלט- יהיה זכאי למענק.

הגשת תביעה למענק

לצורך קבלת המענק, על המעסיק להגיש לנו תביעה בטופס בל/5646 ולצרף לתביעה הצהרה של העובדת על שהייתה במקלט + אישור ממשרד העבודה והרווחה על שהייתה של העובדת במקלט.

את התביעה יש לשלוח במייל rinatza@nioi.gov.il או בדואר לכתובת: ביטוח לאומי, תחום מילואים, המשרד ראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, מיקוד 919909.

שימו לב, ניתן להגיש את התביעה בכל מועד, גם עבור תקופה רטרואקטיבית.

למידע מורחב בנושא לחצו כאן