פטור מדיווח שוטף למי שמעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי


פטור מדיווח שוטף למעסיק עובד זר שמקבל קצבה מהביטוח הלאומי

מקבלי קצבאות סיעוד, שירותים מיוחדים וילד נכה שמעסיקים עובד זר לצורך טיפול סיעודי - פטורים מדיווח שוטף על העסקת עובד זר, בהתאם לכללים שנקבעו.

  • למידע על הפטור למקבלי קצבת סיעוד - לחצו כאן.
  • למידע על הפטור למקבלי קצבת שירותים מיוחדים וילד נכה - לחצו כאן.

פטור מדיווח שוטף למעסיק עובד זר שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי

החל מחודש ינואר 2020, מעסיק עובד זר שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, ושיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי - יהיה פטור מדיווח שוטף על העסקת העובד הזר, אם השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר הוא עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.

הערה: הפטור מדיווח אינו חל על חברות או גופים אחרים שמעסיקים עובדים זרים. הפטור ניתן רק למעסיק סיעודי שהוא אדם פרטי.

מתי ניתן הפטור?

  • אם השכר שאתה משלם לעובד הזר הוא עד 5,500 ש"ח בחודש - תהיה פטור מדיווח שוטף על ההעסקה.
  • אם השכר שאתה משלם לעובד הזר עולה על 5,500 ש"ח בחודש - עליך לדווח ולשלם דמי ביטוח רק על הפרש השכר שמעל 5,500 ש"ח בחודש. 
    לדוגמה: אם אתה משלם לעובד הזר שכר בסך 6,500 ש"ח, עליך לדווח ולשלם דמי ביטוח על שכר של  1,000 ש"ח בלבד. 

אופן הדיווח והתשלום:

שיעור דמי הביטוח -  2% מהשכר.

את הדיווח והתשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים. אנו שולחים באופן אוטומטי פנקס תשלומים למעסיק עובד זר שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי. הפנקס נשלח בדואר עד לחודש מרץ 2020.

איך מקבלים את הפטור?

לקבלת הפטור מדיווח שוטף עליך למלא את שני התנאים האלה:
  1.  אם לא פתחת בביטוח הלאומי תיק מעסיק עובד במשק בית עבור העובד הזר, עליך לפתוח תיק (גם אם בפועל אינך צריך לשלם דמי ביטוח), ולעדכן את פרטי העובד הזר, השכר שמשולם לו ועוד. 
  2. לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

לבירורים תוכל לפנות למוקד הטלפוני 6050* או למרכז המידע והתמיכה לאזרחים ותיקים ובני משפחתם 9696*.