פגיעה בזמן התנדבות

הביטוח הלאומי מכיר בעבודה החשובה שעושים אנשים המתנדבים מרצונם החופשי לעזרת הזולת ולטובת הקהילה, ולכן הוא דואג לפצות מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, על הנזק הגופני או הנפשי, שנגרם להם כתוצאה מהפגיעה, כפי שהוא דואג לפצות את מי שנפגעו בעבודה,

בנוסף, תוכר גם פגיעה שאירעה למתנדב בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנה, אף אם לא יצא מביתו למקום ההתנדבות, או לא היה בדרכו חזרה לביתו, הכול בהתאם לכללים שנקבעו לגבי תאונה בדרך שמוכרת כפגיעה בעבודה.

הביטוח הלאומי משלם תגמולים למתנדבים בהתאם לכללים שנקבעו לגבי נפגעי עבודה. כמו כן במקרה שהמתנדב נהרג בפעולת ההתנדבות, ישלם הביטוח הלאומי לבן/בת הזוג שלו ולילדים גמלאות תלויים בנפגעי עבודה, לרבות הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים.

בעקבות המלחמה וריבוי פעולות ההתנדבות, הביטוח הלאומי יקל על הגופים המוסמכים ברישום והפניות מתנדבים. למידע מורחב לחצו כאן

בשאלות ובירורים בתקופת המלחמה תוכלו לפנות אלינו באופן מקוון בטופס צור קשר

שימו לב, כל פעילות התנדבותית בתקופת המלחמה שנועדה לסייע למשפחות ולנפגעים ולכוחות הביטחון וההצלה, עונה על הגדרת "מטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית".

מה עליי לעשות אם נפגעתי בזמן התנדבות?


 • מי שעונה על 
  הגדרת מתנדב 
  ונפגע תוך כדי ועקב ההתנדבות- עשוי להיות זכאי לתגמול.
 • שכיר - על המעסיק להפנות אותך לקבלת טיפול רפואי
  טופס בל/250
 • יש למלא
  תביעה לדמי פגיעה,
  ולצרף את
  המסמכים האלה. שים לב, הגוף שהפנה אותך להתנדבות צריך למלא ולחתום על התביעה.
 • ניתן לעקוב אחר הטיפול בתביעה באתר השירות האישי
 • הודעה על ההחלטה שהתקבלה תופיע באתר השירות האישי
 • אם תביעתך אושרה, ישולמו לך דמי פגיעה על סמך תעודות רפואיות, ועד 91 ימים מיום הפגיעה.
  שים לב, אישור הכרה על הפגיעה יופיע בשירות האישי
 • לקבלת החזר על טיפול רפואי הקשור לפגיעה, עליך לגשת לקופת החולים שלך עם אישור ההכרה וקבלות על הטיפול.
 • או אם יש לך תעודות רפואיות לתקופה שמעבר ל-91 ימים, מומלץ להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, ועדה רפואית שאליה תוזמן תיקבע לך אחוזי נכות עקב הפגיעה.