תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211)

טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה מיועד לעובד שכיר ולעובד עצמאי, שנפגעו בעבודה כתוצאה מתאונת עבודה . הטופס מיועד גם למתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות. בטופס זה ניתן להגיש גם תביעה להכרה במחלת מקצוע או ליקוי רפואי כתוצאה מתנאי עבודה.