דלג לתוכן ראשי
  • Español
  • Français
  • الموقع باللغة العربية
  • русский
  • English Site
  • አማርኛ
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

דוח ממדי העוני והפערים החברתיים


 

ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2014 מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אורן הלר12/2015הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2014 (pdf</a>)  הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2014 (pps</a>)
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2013 מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אורן הלר12/2014הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2013 (pdf</a>)  הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2013 (pps</a>)
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2012 מירי אנדבלד, אורן הלר, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב12/2013הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2012 (pdf</a>)  הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2012 (pps</a>)
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2011 מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן11/2012הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2011 (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים החברתיים - מצגת, 2011 מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן11/2012הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - מצגת, 2011 (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2010 אנדבלד מירי, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן11/2011הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2010 (pdf</a>)  הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2010 (pps</a>)
מגמות בהתפתחות העוני ורמת החיים במחצית הראשונה של 2010 דניאל גוטליב, אלכס פרומן03/2011הורדה מגמות בהתפתחות העוני ורמת החיים במחצית הראשונה של 2010 (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2009 11/2010הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2009 (aspx</a>)  הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2009 (pps</a>)
ממדי העוני והפערים החברתיים - 2008 11/2009הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - 2008 (pdf</a>)  הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - 2008 (ppt</a>)
ממדי העוני והפערים החברתיים – 2007/8, דוח ביניים 01/2009הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים – 2007/8, דוח ביניים (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים החברתיים - 2007 11/2008הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - 2007 (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2006/7, ממצאים עקריים 02/2008הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2006/7, ממצאים עקריים (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2006, ממצאים עיקריים 08/2007הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2006, ממצאים עיקריים (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2006, ממצאים עיקריים - מצגת 08/2007הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2006, ממצאים עיקריים - מצגת (pps</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2005-6, ממצאים עיקריים 01/2007הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2005-6, ממצאים עיקריים (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2005-6, ממצאים עיקריים - מצגת 01/2007הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2005-6, ממצאים עיקריים - מצגת (pps</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2005, ממצאים עיקריים 08/2006הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2005, ממצאים עיקריים (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2005, ממצאים עיקריים - מצגת 08/2006הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2005, ממצאים עיקריים - מצגת (pps</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004/5 - ממצאים עיקריים 01/2006הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004/5 - ממצאים עיקריים (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004 08/2005הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004 (pdf</a>)
ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004 ממצאים עיקריים - מצגת 08/2005הורדה ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004 ממצאים עיקריים - מצגת (pps</a>)
ממדי העוני ואי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק - 2003 11/2004הורדה ממדי העוני ואי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק - 2003 (pdf</a>)
ממדי העוני ואי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק - 2002 10/2003הורדה ממדי העוני ואי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק - 2002 (pdf</a>)
ממדי העוני ואי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק -2001 11/2002הורדה ממדי העוני ואי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק -2001 (pdf</a>)
מגמות השינוי בממדי העוני ובאי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק בשנת 2000 12/2001הורדה מגמות השינוי בממדי העוני ובאי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק בשנת 2000 (pdf</a>)
 

Please Wait