יחידות מטה והנהלה


הנהלת המשרד


טלפון
פקסמידע נוסף
פניות הציבור02-670-907002-652-5038
טופס לפנייה באינטרנט
לשכת המנכ"ל
02-652-8413
02-646-3133
02-651-9122
טופס לפניות ציבור
מינהל הגמלאות
02-670-952102-651-8314
מינהל ביטוח וגבייה
02-670-950102-654-0132
מינהל המחקר והתכנון
02-670-956402-652-8508 שימוש בחדר מחקר
ממונה חוק חופש המידע
02-670-924702-654-0428דואר אלקטרוני: galitg@nioi.gov.il
דוברות והסברה
02-670-953002-654-0428

דואר אלקטרוני:

 dovrut@nioi.gov.il

קרנות הביטוח הלאומי
02-646-3081 הרשמה לקבלת עדכונים
הלשכה המשפטית
02-646-306602-651-0010
חקירות
02-670-963502-646-3086
מינהל הכספים והבקרה
02-646-386802-670-9827
מכרזי ספקים
02-646-317202-646-3120 אתר המכרזים
מכרזי כח אדם למשרות פנויות
02-646-315402-670-9052

רשימת משרות פנויות

דואר אלקטרוני: michrazim@nioi.gov.il

ביקורת פנים
02-670-966602-537-4845


יחידות נוספות

טלפון וזמני מענהפקס
רישום והקצאה של קופות חולים

02-646-2000

ימים  ראשון עד חמישי בין השעות 9:00-13:00

מייל: mirshamb@nioi.gov.il

02-646-2029
תיאום דמי ביטוח

02-670-9988

ימים ראשון, שלישי ורביעי השעות 10:00-14:00

02-646-3474
תשלום דמי ביטוח בריאות

02-670-9135

ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 9:00-13:00

02-6520616
שיקום מקצועי

02-646-3488

ימיםראשון עד חמישי בין השעות 9:00-15:00


אמנות בינלאומיות

6050*

פנייה באמצעות האתר

02-651-2683
אגף נפגעי פעולות איבה

02-646-3223

ימים שנ ורביעי בין השעות

13:00-15:00

02-538-2417
אסירי ציון וחסידי אומות העולם

6050*

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00-17:00


ספריית הביטוח הלאומי

02-670-9099

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 7:00-14:30

02-646-3093