יחידות מטה והנהלה


הנהלת המשרד


​טלפון
פקס​מידע נוסף​
פניות הציבור​​02-670-907002-652-5038
טופס לפנייה באינטרנט
​לשכת המנכ"ל
02-652-8413
02-646-3133
02-651-9122
טופס לפניות ציבור
​מינהל הגמלאות
​02-670-952102-651-8314
​מינהל ביטוח וגבייה
​02-670-9501​02-654-0132
​מינהל המחקר והתכנון
​02-670-9564​02-652-8508שימוש בחדר מחקר​
ממונה חוק חופש המידע
​02-670-9247​02-654-0428דואר אלקטרוני: galitg@nioi.gov.il​
דוברות והסברה
​02-670-9530​02-654-0428

דואר אלקטרוני:

 ​dovrut@nioi.gov.il

​קרנות הביטוח הלאומי
​02-646-3081הרשמה לקבלת עדכונים
​הלשכה המשפטית
​02-646-3066​02-651-0010
חקירות
​02-670-9635​02-646-3086
​מינהל הכספים והבקרה
​02-646-3868​02-670-9827
​מכרזי ספקים
​02-646-3172​02-646-3120אתר המכרזים
​מכרזי כח אדם למשרות פנויות
​02-646-3154​02-670-9052

רשימת משרות פנויות

דואר אלקטרוני: michrazim@nioi.gov.il

ביקורת פנים
​02-670-9666​02-537-4845


יחידות נוספות

​טלפון וזמני מענה​פקס
רישום והקצאה של קופות חולים​

02-646-2000​

ימים  ראשון עד חמישי בין השעות 9:00-13:00​​​

מייל: mirshamb@nioi.gov.il

02-646-2029​
תיאום דמי ביטוח​

02-670-9988​

​ימים ראשון, שלישי ורביעי השעות 10:00-14:00

​02-646-3474
תשלום דמי ביטוח בריאות

02-670-9135​

ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 9:00-13:00

02-6520616​
שיקום מקצועי

​02-646-3488

ימיםראשון עד חמישי בין השעות 9:00-15:00


​אמנות בינלאומיות

6050*

פנייה באמצעות האתר

​02-651-2683
אגף נפגעי פעולות איבה

02-646-3223​

ימים שנ ורביעי בין השעות

13:00-15:00​

02-538-2417​
אסירי ציון וחסידי אומות העולם​

6050*

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00-17:00​​


ספריית הביטוח הלאומי

02-670-9099

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 7:00-14:30

02-646-3093