יחידות מטה והנהלה


הנהלת המשרד


טלפון
פקסמידע נוסף
פניות הציבור02-670-907002-652-5038
טופס לפניות הציבור
לשכת המנכ"ל
02-670-9800
02-670-9536
02-651-9122

מינהל הגמלאות
02-670-952102-651-8314
מינהל ביטוח וגבייה
02-670-950102-654-0132
מינהל המחקר והתכנון
02-670-956402-6709500
שימוש בחדר מחקר
ממונה חוק חופש המידע
02-670-9247
דואר אלקטרוני: galitg@nioi.gov.il
דוברות והסברה
02-670-9530

דואר אלקטרוני: 

קרנות הביטוח הלאומי
02-646-3081 הרשמה לקבלת עדכונים
הלשכה המשפטית
02-646-306602-651-0010
חקירות
02-670-963502-646-3086
מינהל הכספים והבקרה
02-646-386802-670-9827
מכרזי ספקים
02-646-317202-646-3120 אתר המכרזים
מכרזי כוח אדם למשרות פנויות
02-646-315402-670-9052

רשימת משרות פנויות

דואר אלקטרוני: michrazim@nioi.gov.il

ביקורת פנים
02-670-966602-537-4845


יחידות נוספות

טלפון וזמני מענהפקס
רישום לקופת חולים
6050* 
ימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 17:00

מייל: mirshamb@nioi.gov.il

02-646-2029
תיאום דמי ביטוח

02-670-9988

ימים ראשון, שלישי ורביעי
משעה 10:00 עד 14:00

02-646-3474
תשלום דמי ביטוח בריאות
6050* 
ימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 17:00


שיקום מקצועי

02-646-3488

ימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 15:00


אמנות בינלאומיות

6050*

פנייה באמצעות האתר

02-651-2683
אגף נפגעי פעולות איבה
6050* 
ימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 17:00
02-538-2417
אסירי ציון וחסידי אומות העולם

6050*

ימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 -17:00


ספריית הביטוח הלאומי