קרנות

חמשת קרנות הביטוח הלאומי הן הגוף המוביל בפיתוח שירותים חברתיים בקהילה .הקרנות, באמצעות מימון וליווי גופים וארגונים, מסייעות בפיתוח שירותים לרווחה של קבוצות בסיכון, במתן מענה לצרכים חברתיים חיוניים, כמו צרכים הנובעים ממוגבלות והדרה חברתית, אלימות במשפחה, היעדר מיומנויות בתעסוקה, חשיפה לסביבה שאינה בטיחותית ועוד.

קרנות הביטוח הלאומי מסייעות לעשרות אלפי נכים, קשישים, מוגבלים, ילדים ובני נוער ומשפחות במצוקה חברתית כלכלית, ליהנות באופן שוטף ופעיל ממגוון שירותים ומוצרים ייחודיים, המצמצמים את הפער החברתי בינם לבין שאר האוכלוסייה, מקלים על מצוקותיהם ומעניקים להם פתרונות מבינים ותומכים, הסוללים להם דרך לשוויון הזדמנויות אמיתי בחברה

מטרת הקרן היא להביא לשיפור באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלות ולאפשר את שילובם בחברה ובקהילה, תוך השגת אוטונומיה ועצמאות מרביים.

הקרן מחוייבת להעניק סיוע להקמת ושדרוג תשתיות, לפעול להסרת חסמים ולחתור באופן מתמיד ליצירת סביבה מכבדת ומאפשרת, תוך עידוד פעילויות מגוונות, חדשניות ומתקדמות. הקרן שואפת בעשייתה לצד השותפים, להסתנכרן עם השינויים המתמידים בעולם המוגבלויות ולהיות מתואמת עם מדיניות משרדי הממשלה הרלבנטיים בתחום.

עשרות אלפי האנשים מקרב קבוצות הסיכון הנעזרים בקרנות אלו, וההיענות העצומה של החברות והארגונים לקבל סיוע מהקרנות לשם פיתוח שירותים חדשניים לרווחת אוכלוסיות אלה, מהווים עבורנו את ההוכחה בשטח, כי הקרנות - הן קרנות אור אמיתיות בחייהם של רבים.