דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

הנחיות שילוט ופרסום, מסמכים וטפסים לביצוע פרויקט

 

עם סיום פרויקט או בהנחת אבן פינה יתקין הגוף המסתייע על חשבונו שלט המציין את סיוע קרנות הביטוח הלאומי.

השלט יותקן באופן בטיחותי בשטח הכניסה, במקום בולט. 

אירועים

למידע נוסף

אם החלטתכם לערוך טקס הנחת אבן פינה או חנוכת פרויקט, ארגון האירוע, הפקתו ומימונו הינם באחריותכם.

הנכם מתבקשים לתאם את מועד האירוע בראש ובראשונה עם מזכירות קרנות הביטוח הלאומי, כחודשיים לפני מועד האירוע, לצורך זימון ההנהלה הבכירה.

בכל פרסום של הפרויקט, יציין הגוף המסתייע את שותפות קרנות הביטוח הלאומי, היקף הסיוע ותרומתן לפרויקט.

לוגו קרנות הביטוח הלאומי יוצג בכל חומרי השיווק של הפרויקט.

לוגו הקרנות

למידע נוסף

יש להקפיד כי לוגו הקרן המסייעת יופיע בכל שילוט, הזמנה או פרסום של תכנים הנוגעים בפרויקט הממומן על ידי קרנות הביטוח הלאומי. לנוחותכם, תמצאו כאן את כל סוגי הלוגו של קרנות הביטוח הלאומי.​

 

Please Wait