פרסום


בכל פרסום של הפרויקט, יציין הגוף המסתייע את שותפות קרנות הביטוח הלאומי, היקף הסיוע ותרומתן לפרויקט.

לוגו קרנות הביטוח הלאומי יוצג בכל חומרי השיווק של הפרויקט.

לקראת אירוע חנוכת הפרויקט, יש להערך להוצאת הודעה משותפת לעיתונות עם קרנות הביטוח הלאומי.

על הגוף המסתייע לציין בכל פרסום עתידי כי הפרויקט הוא מיסודן של קרנות הביטוח הלאומי, לרבות בפרסום בכתבות ובמאמרים בעיתונות/באינטרנט, ראיונות, אתר אינטרנט, הרצאות, חומרי פרסום ודפי מידע, פרסומים מקצועיים, מצגות, סרטונים, הצגת הפרויקט בפורומים ציבוריים, מקצועיים או אקדמאיים ובכל חומר שיופק למען הפרויקט.