שילוט


עם סיום פרויקט או בהנחת אבן פינה יתקין הגוף המסתייע על חשבונו שלט המציין את סיוע קרנות הביטוח הלאומי.

השלט יותקן באופן בטיחותי בשטח הכניסה, במקום בולט. 

  • שלט לחנוכת פרויקט

גודל השלט: 50 * 70 ס"מ
חומר השלט: זכוכית מחוסמת שקופה (חזקה/ מוקשה).

אופן הביצוע: כיתוב מדבקה בדפוס דיגיטלי בהדפסה אחורית בהתאם לצבעים של לוגו קרנות הביטוח הלאומי.
נוסח השלט: שם הפרויקט הוקם/ צוייד/ שופץ/ הורחב בסיוע שם הקרן (לוגו קרנות הביטוח הלאומי).
שותפים לפרויקט: שלט נפרד לסיוע קרנות הביטוח הלאומי יותקן גם כאשר ישנם מספר שותפים לפרויקט.  שילוט נוסף של השותפים לפרויקט לא יחרוג בגודלו משילוט קרנות הביטוח הלאומי.  

יש להעביר סקיצה של השלט לאישור טרם ביצוע למייל : hilayb@nioi.gov.il

עם התקנת השלט יש לעדכן את רפרנט הפרויקט.

שלט לדוגמא- קרן לפיתוח שירותים לנכים 

שלט לדוגמא - קרן סיעוד

  • שלט להנחת אבן פינה

נוסח השלט: שם הפרויקט מוקם בסיוע קרנות הביטוח הלאומי - שם הקרן. לוגו קרנות הביטוח הלאומי יוצג לצד לוגו השותפים לפרויקט.
ציון שותפים לפרויקט: מיקום קרנות הביטוח הלאומי ברשימת השותפים יהיה בהתאם לגובה המימון שהוקצה על ידי כל שותף לפרויקט.

יש להעביר סקיצה של השלט לאישור טרם ביצוע למייל hilayb@nioi.gov.il .

  • קריאת מבנה / פרויקט על שם תורם (naming)

קריאה בשם של מבנה או חלק ממנו לא תתבצע, למעט במצב בו גובה המימון של התורם עולה על  30% מסך עלות הפרויקט ולאחר קבלת אישור מראש בכתב של הביטוח הלאומי.