אירועים


אם החלטתכם לערוך טקס הנחת אבן פינה או חנוכת פרויקט, ארגון האירוע, הפקתו ומימונו הינם באחריותכם.

הנכם מתבקשים לתאם את מועד האירוע בראש ובראשונה עם מזכירות קרנות הביטוח הלאומי, כחודשיים לפני מועד האירוע, לצורך זימון ההנהלה הבכירה.

רשימת המוזמנים

מומלץ לערוך רשימת מוזמנים לאירוע, אשר תכלול את מנהל/ת הקרן המסייעת, מנהל/ת סניף הביטוח הלאומי, אישי ציבור, נציגי משרדי ממשלה, נציגי הרשות המקומית, נציגי קרנות פילנטרופיות, תורמים ובעלי עניין. 

הזמנות

יש להקפיד כי לוגו קרנות הביטוח הלאומי יוצג על ההזמנה לאירוע לצד לוגו הגוף המסתייע והשותפים לפרויקט. 

סדר הנואמים יהיה בהתאם לגובה הסיוע שהוקצה על ידי כל שותף לפרויקט.

יש להעביר את טיוטת ההזמנה לאישור טרם הפצתה לכתובת המייל hilayb@nioi.gov.il