עובד במשק בית ומעסיקו

עובד במשק בית נחשב מי שמועסק בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק ושלא לצורך עסקו של המעסיק או משלח ידו. הכוונה לעבודות ניקיון המתבצעות בבית של המעסיק בשונה מעבודות המתבצעות במשרדי העסק. העבודה כוללת ניקיון מדרגות בבית משותף, וכן טיפול בקשישים ו/או בילדים