דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד במשק בית ומעסיקו

 

מי נחשב עובד במשק הבית

למידע נוסף
עובד במשק בית נחשב מי שמועסק בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק

ושלא לצורך עסקו של המעסיק או משלח ידו. הכוונה לעבודות ניקיון המתבצעות בבית של המעסיק בשונה מעבודות המתבצעות במשרדי העסק . העבודה כוללת ניקיון מדרגות בבית משותף, וכן טיפול בקשישים ו/או בילדים (רשימה מלאה ומפורטת בהמשך), כשהעבודה מתבצעת בבית של הקשיש ו/או הילד.

כאשר העבודה מתבצעת בביתו של מבצע העבודה, הוא לא ייחשב לעובד שכיר אלא עובד עצמאי.


מדובר בעבודות הנחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי או הבניין המשותף, והן נועדו לסייע לבעל הבית הפרטי או לבני ביתו בניהול משק הבית.


סוגי העבודות הנכללות במשק בית:

מי נחשב מעסיק של עובד במשק בית

מעסיק של עובד במשק בית נחשב מי שמעסיק עובד הנחשב כעובד במשק בית, והקשר ביניהם נמשך יותר מ–6 ימים, גם אם העובד לא עבד ברציפות בפרק הזמן הזה.

פתיחת תיק מעסיק של עובד במשק בית

למידע נוסף

חובה על המעסיק עובד במשק בית להירשם כמעסיק בסניף המוסד לביטוח לאומי, הקרוב למקום מגוריו, בתוך שבועיים מן היום שהחל להעסיק את העובד. על המעסיק לדווח באופן שוטף על עבודתו של העובד ולשלם בעדו את דמי הביטוח.

חובת הרישום, הדיווח והתשלום חלה גם על מי שמעסיק עובד שאינו תושב/ת ישראל.

הדרך המהירה והיעילה להירשם כמעסיק היא למלא טופס פתיחת תיק להעסקת עובדים במשק בית באתר התשלומים,

דיווח שוטף על העובד ותשלום דמי ביטוח בעדו

למידע נוסף

על המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם את דמי הביטוח עבורו ארבע פעמים בשנה, במועדים האלה:

  1. ב-20 באפריל - עבור חודשי העבודה ינואר - מרס, שקדמו למועד הדיווח
  2. ב-20 ביולי - עבור חודשי העבודה אפריל - יוני, שקדמו למועד הדיווח
  3. ב-20 באוקטובר- עבור חודשי העבודה יולי - ספטמבר, שקדמו למועד הדיווח
  4. ב-20 בינואר- עבור חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר, שקדמו למועד הדיווח

בתחילת כל שנה ישלח הביטוח הלאומי למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום. אפשר לדווח ולשלם גם בטופס תשלום דמי ביטוח לעובדים במשק בית באתר התשלומים

ועדי בתים יכולים לדווח ולשלם באתר התשלומים עבור עובדיהם באמצעות מספר מזהה פנקס בלבד. המספר מופיע  בפנקס הדיווח והתשלום שנשלח אליכם מידי שנה, בשוברי הדיווח.

לתשומת הלב, מי שעובד בטיפול בילדים או בשמרטפות בביתו, חייב לפתוח תיק ולדווח על עצמו אם עונה על הגדרת עובד עצמאי.

 

שיעורי דמי הביטוח

לטבלת שיעורי דמי ביטוח והסכומים לעובד במשק בית - לחץ כאן

פיגור בתשלומי דמי ביטוח

מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח בעד העובד, יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק 4,837 ש"ח (החל ב- 01.01.2017), כפי שהיה בכל אחד מן החודשים שבעדם היה פיגור בתשלום. כמו כן יחויב המעסיק בתוספת קנסות והפרשי הצמדה.

זכאות לקצבאות

עובד/ת במשק בית עשוי/ה להיות זכאי/ת לקצבאות הבאות:

אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, זקנה, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אבטלה, פשיטת רגל של המעסיק.

טיפ בנושא

בכל הנושאים הקשורים ליחסי עובד-מעביד, כגון הבראה, חופשה, מחלה יש לפנות למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למחלקה ליחסי עבודה.

שאלות ותשובות שכיחות

למידע נוסף
 

Please Wait