רשמים מפעילותנו למען הקהילה

הביטוח הלאומי עורך פעילויות למען הקהילה בנושאים שונים, במטרה להביא לידיעת הציבור את הזכויות המגיעות לו בביטוח הלאומי, ומתוך רצון להעניק שירות יעיל ואיכותי.​