תביעה לתשלום הפרשים בשמירת היריון


עובדת שכירה שקיבלה קצבה לשמירת היריון מהביטוח הלאומי, יכולה להיות זכאית לתשלום הפרשים לקצבה שקיבלה, במקרים האלה:

  • לאחר קבלת הקצבה מהביטוח הלאומי, המעסיק שילם לך תשלום נוסף (כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס) ב-11 החודשים מיום הזכאות הראשון לקצבה, המתייחס לתקופה שלפיה חושבה הקצבה. תהיי זכאית לתוספת אם סכום התשלום הנוסף גבוה מרבע משכר המינימום - 1,393 ש"ח (החל ב- 01.04.2023) .
  • המעסיק שילם לך הפרשי שכר, עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה מהביטוח הלאומי. 

הגשת תביעה לתשלום ההפרשים

כדי שתוכלי לקבל את ההפרשים המגיעים לך, עלייך לשלוח תביעה לתשלום הפרשים ולצרף פירוט שכר ממוחשב מהמעסיק או פירוט שכר ידני, הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לך.

את המסמכים אפשר למלא ולשלוח באמצעות אתר האינטרנט, או להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך,

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים, מיום תשלום ההפרשים על ידי המעסיק.