תכניות עבודה

אנו שמחים להציג לכם את תכניות העבודה של הביטוח הלאומי לשנת 2021.
בפרסום זה תוכלו למצוא את מטרות הביטוח הלאומי והיעדים לשנת ,2021 ואת הפרויקטים המרכזיים שמתוכננים במהלך השנה.

תכניות העבודה לשנת 2021 כוללות את הפעילות השגרתית של הביטוח הלאומי, לצד המשימות בעקבות משבר הקורונה, והפיכת המשבר להזדמנות לשיפור וייעול תהליכים.

תהליך התכנון שם דגש על פרויקטים בעלי השפעה משמעותית על שיפור השירות ומיצוי זכויות לאזרח. פרויקטים אלו נוצרו כתוצאה משינויים וצרכים בעקבות משבר הקורונה, ומתהליכים שהתרחשו לפני הקורונה. 

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
תכניות עבודה 2021אלעד זכות12/2020הורדה תכניות עבודה 2021